สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเงิน 100 ล้าน แก่โรงพยาบาลศิริราช
13 สิงหาคม 2560 11:20 น.

       สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเงิน 100 ล้านบาท เพื่อสมทบทุนสร้างอาคาร โรงพยาบาลศิริราช ทรงขอบคุณที่ดูแล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
       
       เมื่อวันที่ 11 ส.ค. เวลา 19.37 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล นำผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราช เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเงินจำนวน 100 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้จากการจำหน่ายสมุดไดอารี่ภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
       
       ในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสความว่า “...ช่วยโครงการศิริราชที่ดำเนินการอยู่ หวังว่าจะช่วยได้บ้าง และขอขอบคุณที่ดูแลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”


       รายงานข่าวเพิ่มเติมว่า อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา รพ.ศิริราช ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเงิน 100 ล้านบาทแก่ รพ.ศิริราช เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างและทรงขอบคุณที่ดูแลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช นั้น อาคารดังกล่าวถือเป็นโครงการสุดท้ายที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแนวทางแก้ปัญหาผู้ป่วยจำนวนมากให้แก่ รพ.ศิริราช ซึ่งอาคารดังกล่าวใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 5,000 ล้านบาท ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ 2,909 ล้านบาท โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณารับเป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดหาทุนก่อสร้าง ดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่ ก.พ. 2558 มีแผนกำหนดการแล้วเสร็จใน ส.ค. 2561
       
       อาคารนี้มีความสูง 25 ชั้น พื้นที่อาคารรวมทั้งสิ้นประมาณ 70,000 ตารางเมตร มีชั้นดาดฟ้าและลานจอดเฮลิคอปเตอร์ สามารถรองรับการบริการรักษาผู้ป่วยนอกประมาณ 500,000 รายต่อปี มีจำนวนหอผู้ป่วยสามัญ 376 เตียง รองรับผู้ป่วยในประมาณ 20,000 รายต่อปี หอผู้ป่วยวิกฤต 62 ห้อง และหน่าวยตรวจต่าง ๆ ได้แก่ ตรวจโรคทั่วไป และโรคเฉพาะทางด้านอายุรกรรม การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการตรวจพิเศษต่าง ๆ อาทิ การตรวจระบบทางเดินอาหารและตับ ประสาทวิทยา โรคไต โรคด้านจิตเวช ด้านกระดูกและข้อ ด้านรังสีวินิจฉัย ด้านรังสีรักษา เป็นต้น เมื่อแล้วเสร็จจะเป็นศูนย์กลางให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางที่ทันสมัยครบวงจร เป็นการเพิ่มคุณภาพการบริการและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้รับบริการทุกหมู่เหล่าอย่างเสมอภาคและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
       
       สำหรับการก่อสร้างอาคารดังกล่าว ที่ผ่านมาศิริราชมีกิจกรรมเพื่อหารายได้ในการจัดสร้างอาคารนี้มาโดยตลอด ทั้งการทำเสื้อและของที่ระลึกและการจัดกิจกรรมพิเศษ เช่น โครงการ “ทำดีได้ด้วยปลายนิ้ว” ร่วมกับบริษัทผู้ประกอบการธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ 5 เครือข่าย เซตระบบโทร.บริจาคครั้งละ 100 บาท , กิจกรรม “1 ล้าน 5 แสนก้าว วิ่งเพื่อชีวิต เชียงใหม่-ศิริราช” โดยนักศึกษาแพทย์ศิริราช ซึ่งได้ยอดบริจาครวม 125 ล้านบาท รวมไปถึงล่าสุด ที่โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ จัดกิจกรรม ออมเพื่อให้ตามรอยพ่อ โดยเปิดให้แลกกระปุกออมสินทาญลักษณ์ทรงงานในหลวงรัชกาลที่ ๙ จำนวน 3 รูปแบบ เพื่อสมทบทุนในการสร้างอาคาร
       
       อย่างไรก็ตาม ผู้ที่สนใจร่วมสมทบทุนสร้างอาคารแห่งนี้ สามารถบริจาคได้ทุกวันที่ศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 1 รพ.ศิริราช หรือบริจาคทางธนาคาร บัญชี ศิริราชมูลนิธิ (กองทุนอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา) ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช เลขที่ 016-4-37544-4, ธนาคารกสิกรไทย สาขาศิริราช เลขที่ 016-4-37544-4, ธนาคารกสิกรไทย สาขาศิริราช เลขที่ 638-2-00888-8, ธนาคารกรุงเทพ สาขา รพ.ศิริราชปิยมหาราชการุณย์ เลขที่ 901-7-02699-9 เป็นต้น


พิมพ์จาก http://www.manager.co.th/asp-bin/mgrView.asp?NewsID=9600000082599
เวลา 23 สิงหาคม 2560 09:29 น.
ผู้จัดการออนไลน์ - Manager Online (http://www.mgronline.com)