LBMA เผยตู้นิรภัยในกรุงลอนดอนจัดเก็บทองคำมากเป็นอันดับ 3 ของโลก
12 สิงหาคม 2560 11:09 น.

            จากความพยายามที่จะเพิ่มความโปร่งใสในตลาดทองคำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในศูนย์กลาง (hub) การค้าทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างกรุงลอนดอน ซึ่งมีมูลค่าการซื้อขายทองคำโดยเฉลี่ย 1.81 หมื่นล้านดอลลาร์ต่อวัน จึงทำให้ London Bullion Market Association (LBMA) เริ่มต้นเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณทองคำและโลหะเงินทั้งหมดที่ถูกจัดเก็บภายในตู้นิรภัยของกรุงลอนดอน (London vaults)
       
           http://www.kitco.com/news/2017-07-31/images/LBMA image.JPGLBMA เปิดเผยข้อมูลว่า ณ วันที่ 31 มี.ค.2017 มีทองคำปริมาณ 7,779 ตัน ซึ่งมีมูลค่า 2.98 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐและโลหะเงิน จำนวน 32,078 ตัน ซึ่งมีมูลค่า 1.9 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจำนวนนี้เท่ากับทองคำแท่ง จำนวน 596,000 แท่ง และโลหะเงิน จำนวน 1,069,255 แท่ง ซึ่งถือว่าตู้นิรภัยในกรุงลอนดอนจัดเก็บทองคำเป็นจำนวนที่มากที่สุดเป็นอันดับ 3 ของโลก รองจากภาคครัวเรือนในอินเดีย ที่คาดว่าน่าจะถือครองทองคำรวมแล้วราวกว่า 23,000-24,000 ตัน และรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ถือครองทองคำจำนวน 8,133.5 ตัน


            ทองคำทั้งหมดถูกจัดเก็บภายในตู้นิรภัยที่อยู่ในกรุงลอนดอน โดยตู้นิรภัยดังกล่าวให้บริการโดยผู้รับฝากทรัพย์สิน (custodian services) ทั้งนี้ ในปัจจุบันมีผู้ให้บริการรับฝากทรัพย์สิน (custodian services) จำนวน 7 ราย ซึ่งประกอบไปด้วย Brinks, G4S Cash Solutions, Malca-Amit, Loomis International, HSBC, ICBC Standard Bank และ JP Morgan นอกจากนี้ ปริมาณทองคำดังกล่าวยังรวมถึงทองคำที่ถูกจัดเก็บโดยธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ ซึ่งมีการจัดเก็บทองคำที่ถูกถือครองโดยลูกค้าของธนาคารที่มีทั้งรัฐบาลอังกฤษ รวมทั้งธนาคารกลาง และธนาคารพาณิชย์ด้วยเช่นกัน
       
            การเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวถือเป็นความมุ่งมั่นที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณทองคำที่ถูกเก็บไว้ ดังนั้น การเผยแพร่การถือครองโลหะมีค่าในตู้นิรภัยของลอนดอนถือเป็นก้าวแรกในการรายงานเกี่ยวกับตลาดโลหะมีค่าของกรุงลอนดอน โดยมุ่งหวังว่าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านการค้าจะช่วยเพิ่มความโปร่งใสให้กับตลาด ซึ่งอาจจะช่วยเพิ่มมูลค่าการซื้อขายโดยรวมและการหักบัญชีสุทธิ (net clearing) สำหรับตลาดลอนดอนได้


พิมพ์จาก http://www.manager.co.th/asp-bin/mgrView.asp?NewsID=9600000082397
เวลา 23 สิงหาคม 2560 09:32 น.
ผู้จัดการออนไลน์ - Manager Online (http://www.mgronline.com)