"มีชัย"หวั่นไพรมารีโหวตใช้เวลานาน ส่งผลพรรคการเมืองส่งผู้สมัครลง ส.ส.ไม่ทัน
19 มิถุนายน 2560 16:39 น.

       นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.)กล่าวถึงปัญหาของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ... ภายหลังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติผ่าน วาระ 3 โดยมีการแก้ไขเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.หรือการทำไพรมารีโหวต ว่า จะมีปัญหาในทางปฏิบัติ เพราะเดิมปกติเวลากำหนดวันเลือกตั้งแล้วจะมีการกำหนดวันรับสมัครภายใน 7 -10วัน หลังจากได้ประกาศวันเลือกตั้ง แต่ตามกฎหมายฉบับใหม่กำหนดไว้ว่าพรรคการเมืองจะสมัคร ส.ส.ก็ต่อเมื่อพรรคการเมืองมีการทำไพรมารีโหวต ซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาพอสมควร จึงทำให้มีปัญหาว่าจะต้องใช้เวลานานเท่าไร และพรรคการเมืองจะกลับมาสมัครรับเลือกตั้งทันหรือไม่

พิมพ์จาก http://www.manager.co.th/asp-bin/mgrView.asp?NewsID=9600000062493
เวลา 19 สิงหาคม 2560 12:36 น.
ผู้จัดการออนไลน์ - Manager Online (http://www.mgronline.com)