ยอดจดทะเบียนธุรกิจเดือน พ.ค.สูงสุดในรอบ 4 ปี
19 มิถุนายน 2560 16:26 น.

       น.ส.บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สถิติการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2560 อยู่ที่ 5,832 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 34 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นสถิติการจดทะเบียนสูงสุดในรอบ 4 ปี โดยมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 31,411 ล้านบาท โดยธุรกิจที่มีการจดทะเบียนจัดตั้งสูงสุด 5 อันดับแรก คือ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป อสังหาริมทรัพย์ ร้านขายปลีกเครื่องประดับ ภัตตาคารร้านอาหาร และธุรกิจให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการ
       
       ขณะที่สถิติการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้อยู่ที่ 29,417 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 เนื่องจากเศรษฐกิจไทยในภาพรวมมีแนวโน้มขยายตัวจากภาคการส่งออกสินค้า และบริการที่มีการฟื้นตัว ขณะที่การบริโภคภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้นตามรายได้เกษตรกรและความเชื่อมั่นของผู้บริโภค
       
       ส่วนภาคการท่องเที่ยวมีแนวโน้มฟื้นตัว เนื่องจากนักท่องเที่ยวจีนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการปราบปราม ทัวร์ผิดกฎหมายในช่วงก่อนหน้านี้เริ่มเดินทางกลับเข้ามายังประเทศไทย ขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญ รวมถึงการลงทุนของภาคเอกชนยังมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยในปีนี้ยังมั่นใจว่าการจดทะเบียนจะเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 66,000 ราย


พิมพ์จาก http://www.manager.co.th/asp-bin/mgrView.asp?NewsID=9600000062490
เวลา 19 สิงหาคม 2560 12:39 น.
ผู้จัดการออนไลน์ - Manager Online (http://www.mgronline.com)