นายกฯ ยินดีนานาชาติยอมรับไทยหลายเรื่อง วอน ปชช.ร่วมสร้างมิติใหม่ในสังคม
19 มิถุนายน 2560 15:46 น.

       พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้รับรายงานว่า ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ กิตติชัยเสรี เอกอัครราชทูตไทยประจำสหพันธรัฐรัสเซียได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศ (ITLOS) วาระระหว่างปี 2560 – 2569 โดยเป็นครั้งแรกที่ไทยมีผู้ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาในกลไกตุลาการของสหประชาชาติ และเป็นคนแรกจากภูมิภาคอาเซียนและโอเชียเนียที่ได้ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศ
       ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การที่คนไทยได้ดำรงตำแหน่งสำคัญดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า นานาชาติให้การยอมรับประเทศไทยที่ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมหลักนิติธรรมด้านกฎหมายทะเลระหว่างประเทศ
       นอกจากนี้ อยากให้คนไทยร่วมสร้างมิติใหม่ในสังคมด้วยการเผยแพร่ส่งต่อข่าวดี สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ทุกคนมากกว่าข่าวลบ หรือข่าวความรุนแรง เพราะมีข่าวดีมากมายที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน


พิมพ์จาก http://www.manager.co.th/asp-bin/mgrView.asp?NewsID=9600000062458
เวลา 19 สิงหาคม 2560 12:40 น.
ผู้จัดการออนไลน์ - Manager Online (http://www.mgronline.com)