พศ.โยกผู้บริหาร ตรวจสอบทุจริต
16 มิถุนายน 2560 16:40 น.

       พศ. โยกย้ายผู้บริหาร เปิดทางตรวจสอบทุจริตเงินอุดหนุนงานเผยแผ่ - ศึกษาสงฆ์
       
       พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ได้ลงนามในคำสั่งที่ 642/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 4 ราย ดังนี้ 1. นายบุญเลิศ โสภา ผอ.กองพุทธศาสนศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการระดับสูง เป็น ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (พศจ.) ลำปาง 2. นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผอ.พศจ.ลำปาง เป็น ผอ.กองพุทธศาสนศึกษา 3. นายอุบลพันธ์ ขันผนึก ผอ.พศจ.ลำพูน เป็น ผอ.พศจ.เชียงใหม่ และ 4. นายประพันธ์ คำจ้อย ผอ.พศจ.เชียงใหม่ เป็นผอ.พศจ.ลำพูน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย. 2560 เป็นต้นไป
       
       ผู้สื่อข่าวได้สอบถามเรื่องการโยกย้ายข้าราชการต่อ พ.ต.ท.พงศ์พร ว่า เกี่ยวข้องกับเรื่องการตรวจสอบทุจริตภายใน พศ. หรือไม่ พ.ต.ท.พงศ์พร กล่าวว่า การโยกย้ายครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ตนเข้ามารับตำแหน่ง ผอ.พศ. และจำเป็นจะต้องโยกย้ายผู้บริหารเดิมออก เพื่อที่จะทำการตรวจสอบหลักฐานต่างๆ โดยเฉพาะเงินอุดหนุนของ พศ. เกี่ยวกับการศึกษาคณะสงฆ์ในกองพุทธศาสนศึกษา และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในกองส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องจากทั้ง 2 ส่วนได้รับงบประมาณจากสำนักงบประมาณค่อนข้างมาก


พิมพ์จาก http://www.manager.co.th/asp-bin/mgrView.asp?NewsID=9600000061618
เวลา 19 สิงหาคม 2560 12:24 น.
ผู้จัดการออนไลน์ - Manager Online (http://www.mgronline.com)