หมุดเพิ่งหาย-ประชาธิปไตยหายนานแล้ว!
21 เมษายน 2560 14:13 น.

       “สอดแนมการเมือง”
        “โดย ชัชวาลย์ ชาติสุทธิชัย”
       
       “ดีว่ะ”! “หมุดทองเหลือง-คณะราษฎร” ฝังไว้ใกล้ “พระบรมรูปทรงม้า” ในเขตพระราชฐาน-หาย!
        ที่ว่า “หมุดทองเหลืองฯ-หาย-ดีว่ะ” ก็เพราะผู้คนจะได้มาถกแถลงเรื่อง “หมุดทองเหลืองฯ” อันนี้ว่า สำคัญไฉน? ถกแถลงเรื่อง “คณะราษฎรทุกคน” ทำเพื่อประชาธิปไตยที่แท้จริง..อ๊ะป่าว? ถกแถลงเรื่องยุครัฐบาล “คณะราษฎร” ตราบ “รัฐบาล” ยุคต่อๆ มา ทำให้ชาติไทยไม่เคยมีประชาธิปไตยที่แท้จริงใช่ไหม?
       
        ถกแถลงเรื่องรัฐบาล “ชาวคณะราษฎร” ขัดแย้งแก่งแย่งอำนาจกันตลอด สุดท้ายมีการทำรัฐประหารโค่นล้มกันเอง เปลี่ยนเป็นรัฐบาลเผด็จการทหาร ทำนอง “ขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่-พอเหลาลงไปกลายเป็นบ้องกัญชา”
       
        ถกแถลงเรื่องรัฐบาลต่อๆมา โกงทั้งเลือกตั้งและโกงชาติครั้งแล้วครั้งเล่า จนประชาชนต้องออกมาขับไล่รัฐบาลชั่ว มีการ “ยุบสภา” กับ “รัฐประหาร” และ “เลือกตั้งสกปรก” วนเวียนซ้ำซาก แก้ปัญหาเรื่อง “สมบัติชาติผลัดการโกง” ไม่ได้ใช่ไหม?
       
        คำถามสุดท้าย..อดีตตราบปัจจุบันในชาติไทย ไม่เคยมีประชาธิปไตยที่แท้จริงใช่ไหม? ส่วนอนาคตชาติไทย ยังคงมีแนวโน้มว่า ประชาธิปไตยที่แท้จริงยากที่จะเกิด หรือไม่มีวันเกิดขึ้นได้ เพราะรัฐประหารทุกครั้งที่ผ่านมา ไม่มีการปฏิรูปชาติในมิติสำคัญๆ ทำให้คนดีไม่ได้ขึ้นปกครองชาติ และเปิดช่องให้คนชั่วโกงเลือกตั้ง เข้ายึดอำนาจรัฐได้เป็นส่วนใหญ่ใช่ไหม?
       
        อืม..แล้วระบอบประชาธิปไตยเลือกตั้งแบบตะวันตก เหมาะสมสอดคล้องกับชาติและประชาชนไทยส่วนใหญ่แน่หรือ? ผลประจักษ์ชัดแล้วว่า ตั้งแต่ปี 2475 จรด 2560 ชาติไทยไม่เคยมีประชาธิปไตยที่แท้จริงเกิดขึ้นเลย เพราะที่ผ่านมา ชาติไทยมีแต่รัฐบาล “สมบัติชาติผลัดกันโกง” นั่นคือ มีแต่รัฐบาลเผด็จการโกงเลือกตั้งโกงชาติ กับ รัฐบาลเผด็จการทหารที่ไม่ปฏิรูปชาติ..เท่านั้น..ใช่อ๊ะป่าว..?
       
        ต้องยอมรับว่า..อำนาจรัฐที่แย่งกัน ตั้งแต่ยุค“ คณะราษฎร” จรดรัฐบาลต่างๆในยุคต่อมา ล้วนมีเงิน-อำนาจ-ผลประโยชน์มหาศาล ที่ยั่วยวนใจผู้ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจรัฐ ให้เกิดความละโมบโลภมาก จนคนในวงการเมืองจำนวนมาก ละทิ้งการทำดีหันไปทำชั่วแทน
       
        ทั้งนี้..เพราะ “คนดี” เป็นคนส่วนน้อยในรัฐสภาและรัฐบาล น้อยเกินกว่าจะทำให้เศรษฐกิจและการเมืองไทย ฯลฯ พัฒนาก้าวหน้าไปบนเส้นทางคุณธรรมความดีเป็นหลัก โดยเฉพาะเมื่อมีกลุ่มผู้นำชาติส่วนใหญ่ไร้คุณธรรม ไร้ความสามารถ ไร้ความรักชาติรักประชาชนอย่างแท้จริงเรื่อยมา
       
        จากปี 2475 เป็นต้นมา โดยส่วนใหญ่ชาติไทยจมปลักอยู่กับการเมืองชั่วร้าย มีแต่รัฐบาลโกงเลือกตั้งและโกงชาติ และรัฐบาลรัฐประหารที่ไม่ปฏิรูปชาติอย่างจริงจัง..จริงไหม?
       
        อย่าแปลกใจ..ที่พวก “ทาสความคิด” ประชาธิปไตยเลือกตั้งแบบตะวันตกทั้งหลาย ยังยืดอกประกาศซ้ำซากว่า ประชาธิปไตยแบบตะวันตกนั้น เป็นระบอบการปกครองเลวน้อยที่สุด หรือ เป็นระบอบการปกครองดีที่สุดในขณะนี้
       
        แทนที่จะยึดชาติและประชาชนเป็นหลักว่า การเมืองแบบใดที่ทำให้ช่องว่างทางรายได้ ระหว่างคนรวยกับคนจน มีความยุติธรรมมากที่สุด จนทำให้คนส่วนใหญ่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ชาติพัฒนาไปบนคุณธรรมความดี สังคมเต็มไปด้วยความเอื้ออาทรในกันและกัน การเมืองเช่นนั้นแหละที่ดีและสอดคล้องกับชาติไทย
       
        การเมืองประชาธิปไตยทุนนิยมสามานย์ตะวันตก ได้ทำให้ชาติไทยกลายเป็น “สังคมมือใครยาว สาวได้สาวเอา” เป็น“สังคมคนกินคน” เป็นสังคมยึดถือ “เงินเป็นพระเจ้า” สร้างค่านิยมผิดๆในสังคมว่า “นักการเมืองโกงได้-แต่ขอฉันได้ด้วยก็แล้วกัน” ระบาดไปทุกหย่อมหญ้าในชาติไทย
       
        ประชาธิปไตยแบบนี้ เป็นระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงหรือ?
       
        สำหรับชาวไทยที่มีปัญญาและไม่ขี้โกงแล้ว นั่นเป็นระบอบการเมืองชั่วช้าสามานย์ มิใช่ประชาธิปไตยที่แท้จริงแน่นอน! แต่เป็นการเมืองของ “คณา-ธนา-โจราธิปไตย” ของกลุ่มทุนสามานย์ กลุ่มคนเพียงไม่กี่คนที่ใช้เงินและการโกง เข้ามายึดอำนาจรัฐผ่านการเลือกตั้งสกปรก เพื่อใช้อำนาจรัฐไปโกงชาติไงล่ะ..จริงไหม?
       
        วันนี้..ประชาธิปไตยเลือกตั้งแบบตะวันตก โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา มีปัญหาเลวร้ายมากมาย เพราะทำให้กลุ่มทุนสามานย์ยักษ์ใหญ่ผูกขาด เพียงไม่กี่คน-ไม่กี่ตระกูล ได้ประโยชน์ ร่ำรวยเงินทองและทรัพย์สินเหนือคนมากกว่า 90% ในอเมริกาและในโลก
       
        อีกทั้งกลุ่มทุนสามานย์ฯเหล่านี้ ยังมีอำนาจเหนือรัฐบาลชาติตะวันตก ที่มาจากการเลือกตั้งสกปรกน้อยบ้างมากบ้าง ถึงขั้นมีอิทธิพลทั้งลับและเปิดเผย เหนือ “รัฐสภา” และ “รัฐบาล” ทั้งการออกกฎหมาย ออกนโยบายทางเศรษฐกิจอันสามานย์ ออกนโยบายทางการเงินและการใช้งบประมาณแผ่นดิน ออกนโยบายต่างประเทศ ออกนโยบายทางการเมือง-การทหาร ฯลฯ
       
        เรียกว่า..กลุ่มทุนฯดังกล่าว ได้ผลักดันให้รัฐสภาและรัฐบาลชาติตะวันตก ใช้อิทธิพลทางการเมืองและการทหาร ขยายระบอบเศรษฐกิจสามานย์ ที่ไร้ความเอื้ออาทรและไร้ความยุติธรรม เอื้อผลประโยชน์ต่อกลุ่มทุนยักษ์ใหญ่ผูกขาด ที่ออกไล่ล่าเงินทอง-ทรัพย์สิน-ทรัพยากร-ไปทั่วโลก ทั้งด้วยการก่อจลาจล-ก่อสงครามน้อยใหญ่-ก่อการยึดประเทศอื่นดื้อๆ ฯลฯ
       
        เหตุชั่วร้ายดังกล่าวข้างต้น ที่เกิดขึ้นนับครั้งไม่ถ้วน จากน้ำมือผู้นำชาติตะวันตก..โดยเฉพาะชาติมหาอำนาจอเมริกา ซึ่งเป็นชาติที่ปกครองด้วยประชาธิปไตยแบบเลือกตั้งทั้งสิ้น
       
        ที่สำคัญ..โลกวันนี้มีเรื่องจริงให้เห็นเด่นชัดว่า มีชาติที่ยิ่งใหญ่ได้โดยที่มิได้ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยเลือกตั้งแบบตะวันตก หากแต่เป็นระบอบประชาธิปไตยแบบรวมศูนย์ หรือเผด็จการ เช่นจีน-รัสเซีย
       
        ชาติตะวันตกโดยเฉพาะ “พญาอินทรี” ประกาศแบบโต้งๆ ให้ “พญามังกร” เป็นศัตรูอันดับหนึ่งของ “ชาติมะกัน” เรียกว่า “พี่-สี” เป็น “ศัตรูร้ายแรง” ของ “ลุง-ทรัมป์” ว่างั้นเหอะ
       
        ต้องยอมรับความจริงว่า ชาติ “จีน” หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง จากยุค “เหมาเจ๋อตุง” ปี 2492 จนถึงยุค “สี จิ้นผิง” ปี 2560 ด้วยเวลาแค่ 68 ปี ผู้นำชาติจีนสามารถกระจายรายได้ให้ยุติธรรมมากขึ้น จนชาวจีนพันกว่าล้านคนพ้นจากความอดอยากได้สำเร็จ
       
        แถมยังทำให้เศรษฐกิจของชาติจีน เติบโตขึ้นเรื่อยๆ จนขึ้นสู่อันดับสอง และกำลังจะก้าวขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของโลกอีกด้วย!
       
        ทางด้านการเมืองของจีนต่อสากล ก็กลายเป็นมหาอำนาจชาติหนึ่งของโลก ทั้งๆที่ชาติจีนมิได้ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยเลือกตั้งแบบชาติตะวันตก..จริงไหม?
       
        ขณะที่ชาติตะวันตกรวมทั้งอเมริกา ซึ่งปกครองด้วยประชาธิปไตยแบบเลือกตั้ง กำลังเสื่อมโทรมตกต่ำลงเรื่อยๆในแทบทุกมิติ โดยเฉพาะมิติทางเศรษฐกิจทุนนิยมสามานย์ บัดนี้..ตะวันตกหลายชาติกำลังจมปลักอยู่ในวิกฤตเศรษฐกิจ บ้างมีหนี้สินล้นพ้นตัว บ้างเป็นชาติที่ล้มละลายไปแล้ว ฯลฯ
       
        บัดนี้..ในอเมริกา มีชาวมะกันมิใช่น้อย เรียกร้องให้มีการปฏิรูปประชาธิปไตยแบบเลือกตั้งของพวกตน ที่ฮือฮายิ่งกว่าก็ตรงที่ มีอเมริกันชนบางส่วน เรียกร้องให้กองทัพมะกันทำรัฐประหารรัฐบาลของตน!
       
        การเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งล่าสุด ที่ “โดนัลด์ ทรัมป์” ได้เป็นประธานาธิบดี ก็ทำเอามะกันชนจำนวนมากมายประกาศว่า “คนบ้าแบบทรัมป์-มิใช่ประธานาธิบดีของพวกเรา” อีกทั้งชาวมะกันในบางรัฐ เสนอให้มีการลงประชามติ แยกรัฐของตนออกจากชาติมะกันอีกด้วย!
       
        สังคมมะกันกำลังเดินไปสู่ทางตันมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะระบอบประชาธิปไตยเลือกตั้ง ทำให้ชาติมะกันเป็น “สังคมปลาใหญ่กินปลาเล็กอย่างเสรี” ทำให้คนรวยรวยยิ่งขึ้น-คนจนจนลงเรื่อยๆ เป็น “สังคมรวยกระจุก-จนกระจาย” ทวีขึ้นทุกวี่วัน
       
        หมุดทองเหลือง-หายไป! แต่เหตุการณ์ 2475 ในประวัติศาสตร์ไทย-ไม่ได้หายไป!
        ที่หายไป.. ไม่ใช่สิ! ที่ไม่เคยมีเลย.. คือ ประชาธิปไตยที่แท้จริงในชาติไทย(โว้ย)..!!!
        แทนที่จะต่อสู้ให้มีประชาธิปไตยที่แท้จริง เหมาะสมสอดคล้องกับชาติไทย ดัน(เสือก)จะสู้-เพื่อหมุดทองเหลืองอันเดียว..โคตรบ้าเลย!
       
        เอ๊ะ!..ฤาจะเป็นยุทธการ “อ้างหมุด-ล้มรัฐ” อ๊ะป่าววะ..???!!
       
       


พิมพ์จาก http://www.manager.co.th/asp-bin/mgrView.asp?NewsID=9600000040039
เวลา 21 สิงหาคม 2560 22:29 น.
ผู้จัดการออนไลน์ - Manager Online (http://www.mgronline.com)