กรมชลฯ เตรียมรับมือภัยแล้ง ส่วนชัยนาทวิกฤต สั่งห้ามทำนารอบ 3
20 มีนาคม 2560 19:26 น.

       นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า การขุดลอกแก้มลิงคลองมหาชัย-สนามชัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพปริมาณการกักเก็บน้ำจากปัจจุบันที่จุได้ 3 ล้านลูกบาศเมตร เป็น 4.8 ล้านลูกบาศเมตร เพื่อให้มีน้ำใช้หมุนเวียนในช่วงฤดูแล้งในพื้นที่ฝั่งตะวันตกลุ่มน้ำเจ้าพระยา ได้ตลอดเวลา พร้อมทั้งปรับปรุงคันควบคุมน้ำทะเล ระยะทาง 42 กิโลเมตร เพื่อให้น้ำเสียและน้ำเค็มสามารถระบายออกได้รวดเร็วมากขึ้น และจะมีการก่อสร้างสถานีสูบน้ำปลายคลองแสมดำ บริเวณก่อนบรรจบคลองพิทยาลงกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจากพื้นที่แก้มลิงคลองมหาชัย-คลองสนามชัยลงสู่ทะเลโดยตรง ในอัตราการระบาย 60 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีด้วย
        ขณะที่สถานการณ์น้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาท เข้าสู่ขั้นวิกฤต ระดับน้ำอยู่ที่ 14.84 เมตร ซึ่งต่ำกว่าระดับกักเก็บที่ 15 เมตร ขณะที่ท้ายเขื่อนระดับน้ำอยู่ที่ 5.65 เมตร ซึ่งถือว่าต่ำมาก ซึ่งจังหวัดชัยนาทของความร่วมมือชาวนาห้ามทำนารอบ 3 โดยเด็ดขาด


พิมพ์จาก http://www.manager.co.th/asp-bin/mgrView.asp?NewsID=9600000028564
เวลา 19 สิงหาคม 2560 12:32 น.
ผู้จัดการออนไลน์ - Manager Online (http://www.mgronline.com)