ไขความลับนมแม่สร้างสมองลูกน้อย ใครอยากรู้ต้อง คลิก!
20 มีนาคม 2560 15:40 น.

       สำหรับคนเป็นแม่ทุกคน ไม่ว่าใครก็คงอยากให้ลูกเติบโตขึ้นมาอย่างฉลาด สมวัย สมองพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดจริงไหมคะ?
       
       แล้วปัจจัยอะไรหนอที่จะทำให้ไปถึงจุดนั้นได้?
       
       นอกจากสุขภาพที่แข็งแรงแล้ว ความฉลาดและความสามารถในการเรียนรู้ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยทีเดียวค่ะ ทั้งจากพันธุกรรมและการเลี้ยงดู แต่ที่สำคัญที่สุดอันดับแรกก็คือการได้รับสารอาหารที่เหมาะสม นั่นก็คือนมแม่นั่นเองค่ะ
       
       องค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนำว่า นมแม่คืออาหารที่ดีสุดสำหรับทารก การให้น้ำนมแม่เป็นอาหารแก่ทารกเพียงอย่างเดียวหลังคลอดอย่างน้อย 6 เดือนจะให้ประโยชน์มากมายต่อเด็กทารก น้ำนมแม่ คือ ภูมิคุ้มกันแรกที่ทารกได้รับ เพื่อช่วยป้องกันการติดเชื้อต่างๆ ทั้งในระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร รวมทั้งความเสี่ยงอื่นๆ ที่อาจมีผลต่อชีวิตของเด็กทารก


       นอกจากนี้ ยังพบว่า ทารกที่ได้รับนมแม่จะมีความเสี่ยงในการเป็นโรคอ้วนหรือโรคเบาหวานเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่น้อยกว่า โดยสารอาหารที่สำคัญในนมแม่ประกอบด้วย โปรตีนที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการและการเจริญเติบโต ไขมันซึ่งจำเป็นต่อระบบพัฒนาการทางสมอง ทั้งยังช่วยในการละลายวิตามินบางชนิดและเป็นแหล่งให้พลังงาน คาร์โบไฮเดรตซึ่งช่วยลดแบคทีเรียชนิดที่ไม่ดีต่อสุขภาพในกระเพาะอาหาร และวิตามิน โดยในบรรดาสารอาหารหลากหลายในนมแม่ “โปรตีน” คือสารอาหารที่สำคัญยิ่งต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กทารก โดยในน้ำนมแม่มีโปรตีนที่สำคัญอย่างยิ่งชนิดหนึ่ง นั่นก็คือ “แอลฟา แล็คตัลบูมิน” ค่ะ
       
       รู้จัก แอลฟา แล็คตัลบูมิน
       
       แอลฟา แล็คตัลบูมิน (Alpha-Lactalbumin) คือโปรตีนคุณภาพที่พบมากในน้ำนมแม่ มีส่วนสำคัญในการช่วยสร้างกรดอะมิโนจำเป็นที่ส่งผลถึงการเจริญเติบโตและพัฒนาการโดยรวมที่ดีของเด็ก
       
       แอลฟา แล็คตัลบูมิน จะให้กรดอะมิโนจำเป็นชื่อ ทริปโตเฟน ซึ่งเป็นสารตั้งต้นของสารสื่อประสาท เซโรโทนิน และ เมลาโทนิน ช่วยในการควบคุมการนอนหลับ รวมทั้งกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาสติปัญญา ดังนั้น “น้ำนมแม่” ซึ่งมีความเข้มข้นของแอลฟา แล็คตัลบูมินสูง จึงเป็นแหล่งโปรตีนสำคัญที่ช่วยในการพัฒนาสารสื่อประสาทและเป็นสารอาหารสำคัญต่อโภชนาการของทารก
       
       จากงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร MIM Med Com ประเทศ สิงคโปร์ ซึ่งเป็นวารสารที่รวบรวมข้อมูลทางการแพทย์และยา ตีพิมพ์งานวิจัยของ ศาสตราจารย์ คริสโตเฟอร์ ดูปองต์ หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์โรคทางเดินอาหาร ตับและโภชนาการ โรงพยาบาลเด็ก Necker Sick ประเทศฝรั่งเศส ศาสตราจารย์ คริสโตเฟอร์ ดูปองต์ ได้วิจัยเกี่ยวกับ “สารอาหารแอลฟา-แล็คตัลบูมิน” ระบุว่าแอลฟา แล็คตัลบูมิน เป็นสารอาหารที่พบในนมแม่สร้างการขับเคลื่อนการทำงานของสมอง
       
       บทบาทของ แอลฟา- แล็คตัลบูมิน คือเป็นสารตั้งต้นในการสร้างสื่อประสาท ช่วยส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพสูงสุดของเด็กโดยสารอาหาร แอลฟา แล็คตัลบูมิน ได้รับความสนใจจากนักวิจัยต่างประเทศเป็นอย่างมาก มีการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ครั้งแรกตั้งแต่เมื่อ 20 กว่าปีที่แล้ว และมีการศึกษาที่ เรียกว่า Good Clinical Practice Studies มากมายในหลายประเทศ ตัวอย่างเช่น การศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศส เรียกได้ว่า แอลฟา- แล็คตัลบูมิน เป็นสารอาหารสำคัญที่ได้รับความสนใจอย่างสูง และมีความปลอดภัย


       ผนึกอีก 3 สารอาหารสำคัญในนมแม่ DCL (DHA, Choline, Lutein) ช่วยพัฒนาสมอง
       
       ครั้งแรก การศึกษาเชิงสังเกตของ Dr. Chetham และ Dr. Sheppard ที่มหาวิทยาลัย North Carolina ประเทศ สหรัฐอเมริกา วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสารอาหารในนมแม่ ลูทีน โคลีน และ ดีเอชเอกับความจำของทารกอายุ 6 เดือน โดยการวิเคราะห์สารอาหารสำคัญ ในน้ำนมแม่ที่ให้นมบุตรที่อายุ 3 -4 เดือน และทดสอบความจำ ในทารก 67 คนที่ได้นมแม่ที่นำมาวิเคราะห์ ที่อายุ 6 เดือน เพื่อดูความสัมพันธ์ของผลการทำงานร่วมกันของ DHA Choline Lutein กับความจำทารก ผลการศึกษา แสดงความสัมพันธ์ของทำงานร่วมกัน 3 สารอาหารในนมแม่ที่มี 3 สารอาหารในปริมาณที่สูงกว่า (ดีเอชเอ &โคลีน, โคลีน & ลูทีน) มีความสัมพันธ์กับกระบวนการสร้างความจำที่ดีกว่าในทารก
       
       เห็นความสำคัญอย่างนี้แล้ว อย่าลืม สารอาหารสำคัญ แอลฟา-แล็คตัลบูมิน + DCL ผลึก 3 พลังสร้างสมองลูกค่ะ
       
       Reference: Cheatham CL and Sheppard KW. Synergistic Effects of Human Milk Nutrients in the Support of Infant Recognition Memory: An Observational Study. Nutrients 2015: 7; 9079-95.
       
       (พื้นที่ประชาสัมพันธ์)


พิมพ์จาก http://www.manager.co.th/asp-bin/mgrView.asp?NewsID=9600000027557
เวลา 23 สิงหาคม 2560 09:30 น.
ผู้จัดการออนไลน์ - Manager Online (http://www.mgronline.com)