ปตท.สผ.ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้
11 มกราคม 2560 13:24 น.

       บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. โดยนายศิริพงษ์ เฟื่องลิขิต (ยืนที่ 4 จากซ้าย) ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม มอบถุงยังชีพ พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 500 ชุด แก่นายนพภา อินทรักษ์ (ยืนที่ 3 จากซ้าย) ปลัดอาวุโสอำเภอละแม รักษาการนายอำเภอละแม จังหวัดชุมพร และว่าที่ ร.ต.กิตติภพ รอดดอน นายอำเภอหลังสวน เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอละแม และอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
       
       ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินหรือภัยพิบัติต่างๆ ปตท.สผ.จะให้ความร่วมมือและประสานกับหน่วยราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความช่วยเหลือชุมชนอย่างเต็มความสามารถ


พิมพ์จาก http://www.manager.co.th/asp-bin/mgrView.asp?NewsID=9600000003320
เวลา 19 สิงหาคม 2560 12:23 น.
ผู้จัดการออนไลน์ - Manager Online (http://www.mgronline.com)