“พิพิธภัฌฑ์สัตว์น้ำบางแสน” พร้อมรับเยาวชนร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 60
11 มกราคม 2560 13:06 น.

       ศูนย์ข่าวศรีราชา - สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ม.บูรพา เตรียมจัดกิจกรรมรับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
       
       เนื่องด้วยในวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี ตรงกับวันเด็กแห่งชาติ โดยในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 นี้ ซึ่งรัฐบาลโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ว่า “เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง” นั้น
       
       ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา (Institute of Marine Science, Burapha University) หรือพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล หรือที่เรียกกันติดปากว่า “พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบางแสน” ได้เตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปีนี้ด้วยเช่นกัน
       
       ทั้งนี้ ภายในวันดังกล่วจะเปิดให้เด็ก และเยาวชนเข้าชมสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็มและกิจกรรมร่วมสนุก ตั้งแต่เวลา 09.00-11.00 น. จึงฝากประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ปกครองสามารถนำบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาตินี้ได้ตามวันและเวลาดังกล่าว


พิมพ์จาก http://www.manager.co.th/asp-bin/mgrView.asp?NewsID=9600000003304
เวลา 19 สิงหาคม 2560 12:32 น.
ผู้จัดการออนไลน์ - Manager Online (http://www.mgronline.com)