จุฬาฯ โชว์ลดใช้ถุงพลาสติกในร้านสะดวกซื้อได้ถึง 90%

โดย MGR Online   
9 พฤษภาคม 2560 12:54 น.
        มาตรการงดแจกถุงฟรี-เก็บค่าถุงโครงการ Chula Zero Waste ร่วมใจลดใช้ถุงพลาสติกในมหาวิทยาลัย
       เป็นการรณรงค์ให้เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมมาร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อม หันมาพกถุงผ้า หรือใช้ถุงซ้ำ ซึ่งสามารถลดปริมาณถุงพลาสติกถึง 90% จาก 132,000 ใบในเดือนตุลาคม (ก่อนเริ่มโครงการ) เหลือเพียง 13,600 ใบในเดือนเมษายน 2560

จุฬาฯ โชว์ลดใช้ถุงพลาสติกในร้านสะดวกซื้อได้ถึง 90%
นิสิตร่วมประชาสัมพันธ์งดแจกถุงพลาสติก ในช่วงสองวันแรกที่งดแจกถุงพลาสติก (1-2 กุมภาพันธ์ 2560)
       

จุฬาฯ โชว์ลดใช้ถุงพลาสติกในร้านสะดวกซื้อได้ถึง 90%
ถุง 2 บาทและป้ายและกล่องรับบริจาคถุงพลาสติกและถุงผ้าที่ไม่ใช้แล้วที่ร้านสหกรณ์จุฬาฯ สาขาคณะทันตแพทยศาสตร์
        ด้วยความตระหนักถึงปัญหาผลกระทบของถุงพลาสติกและสถานการณ์ที่ประเทศไทยถูกจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน 5 ประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงมหาสมุทรมากที่สุดในโลก โครงการ Chula Zero Waste นำโดยสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อมและสำนักบริหารระบบกายภาพจึงได้จับมือร้านสหกรณ์จุฬาฯ และบริษัทซีพีออลล์ ผู้บริหารร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ดำเนินมาตรการลดและงดแจกถุงพลาสติกในร้านสหกรณ์ฯ 5 สาขาและบูธเซเว่นอีเลฟเว่น 6 สาขาในมหาวิทยาลัย โดยในช่วงสามเดือนแรกของโครงการ (พฤศจิกายน 2559 ถึงมกราคม 2560)
       ดร.สุจิตรา วาสนาดำรงดี ผู้จัดการโครงการ Chula Zero Waste กล่าวว่า เป็นการรณรงค์ให้ชาวจุฬาฯ ลดรับถุงพลาสติกเมื่อซื้อของน้อยชิ้นซึ่งสามารถลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกไปได้ 30% โดยเฉลี่ย แต่มาตรการรณรงค์ยังไม่สามารถกระตุ้นให้บุคลากรและนิสิตปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หันมาพกถุงผ้าหรือถุงใช้ซ้ำได้มากนัก โครงการฯ จึงได้ใช้มาตรการงดแจกถุงพลาสติกฟรี ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา โดยผู้ที่ต้องการถุงพลาสติก สามารถซื้อถุงชนิดย่อยสลายได้ ในราคา 2 บาท โดยโครงการฯ เป็นผู้เก็บรวบรวมเงินรายได้จากขายถุงทั้งหมดนำไปใช้สนับสนุนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของนิสิตและบุคลากรจุฬาฯ ทั้งนี้ มีข้อยกเว้นกรณีซื้อของร้อน เช่น ซาลาเปาร้อน ร้านค้ายังให้บริการถุงหิ้ว

จุฬาฯ โชว์ลดใช้ถุงพลาสติกในร้านสะดวกซื้อได้ถึง 90%
       

จุฬาฯ โชว์ลดใช้ถุงพลาสติกในร้านสะดวกซื้อได้ถึง 90%
ป้ายประชาสัมพันธ์งดแจกถุงพลาสติก ฉบับปรับปรุงที่ติดในร้านค้าที่ร่วมโครงการฯ
        ในช่วงเปลี่ยนผ่าน โครงการได้จัดให้มีทางเลือกของการใช้ถุงพลาสติก หากไม่ต้องการซื้อถุงใหม่ 2 บาท ลูกค้าสามารถใช้ถุงพลาสติกที่ได้รับบริจาคได้ฟรี และร้านค้าจะแจกถุงผ้าที่ได้รับบริจาคให้กับผู้พิการและผู้ทุพพลภาพอีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีบริการถุงยืม มัดจำ 10 บาทซึ่งลูกค้าสามารถยืมถุงผ้า (ถุงสปันบอนด์) ของโครงการไปใช้ใส่ของและสามารถรับเงินมัดจำคืน เมื่อนำถุงมาคืนที่ร้าน
       ก่อนเริ่มมาตรการงดแจกถุง ในช่วงเดือนมกราคม 2560 โครงการฯ ได้ประชาสัมพันธ์แจ้งดีเดย์งดแจกถุงพลาสติกผ่านป้าย cut out สื่อดิจิตอลและหนังสือเวียนทุกส่วนงาน รวมทั้งการสื่อสารผ่าน Facebook ของโครงการ chula zero waste ผลการดำเนินงานช่วงงดแจกถุงพลาสติก พบว่า ยอดการใช้ถุงพลาสติกลดลงอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านสหกรณ์จุฬาฯ ที่สามารถลดการใช้ถุงพลาสติกได้ถึง 99% จาก 56,000 ใบต่อเดือน (ข้อมูลเดือนตุลาคม 2559) เหลือเพียง 500 ใบต่อเดือน (ข้อมูลเดือนมีนาคมและเมษายน 2560) ส่วนบูธเซเว่นอีเลฟเว่น สามารถลดการใช้ถุงพลาสติกได้ถึง 83% ในช่วงเวลาเดียวกัน หากรวมปริมาณการใช้ถุงพลาสติกของทั้งสองร้าน พบว่า ในเดือนเมษายน 2560 มีปริมาณการใช้ถุงพลาสติกอยู่ที่ 13,600 ใบ ลดลงจากยอดก่อนเริ่มโครงการ (132,600 ใบ) ถึง 89.7%
       ในแง่ผลกระทบของมาตรการงดแจกถุงพลาสติกนั้น จากการสอบถามผู้จัดการร้านสหกรณ์จุฬาฯ และหัวหน้าหน่วยที่ดูแลบูธเซเว่นฯ เห็นตรงกันว่า มาตรการงดแจกถุงพลาสติกไม่ได้ส่งผลกระทบต่อยอดขายของร้านแต่อย่างใด โดยยอดขายจะขึ้นลงจากปัจจัยอื่น เช่น จำนวนผู้ใช้บริการที่แตกต่างกันระหว่างวันธรรมดาและเสาร์อาทิตย์ กิจกรรมพิเศษ และระยะเวลาที่นิสิตและบุคลากรอยู่ในมหาวิทยาลัย เป็นต้น

จุฬาฯ โชว์ลดใช้ถุงพลาสติกในร้านสะดวกซื้อได้ถึง 90%
แสดงปริมาณการใช้ถุงพลาสติกในร้านสหกรณ์ฯ และบูธเซเว่นฯ ในจุฬาฯ เดือนตุลาคม 2559 – เมษายน 2560 *หมายเหตุ:1) ตัวเลขเดือนตุลาคม 2559 เป็นปริมาณการใช้ถุงพลาสติกก่อนเริ่มโครงการ 2) เดือนมีนาคม 2560 มีงานจุฬาฯ วิชาการซึ่งส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของถุงพลาสติกในบูธเซเว่นฯ
        อย่างไรก็ดี การดำเนินมาตรการงดแจกถุงพลาสติกยังคงพบปัญหาอุปสรรคบางประการ ที่สำคัญคือ ลูกค้าขาจรที่เป็นบุคคลภายนอกที่เข้ามาใช้บริการในจุฬาฯ ไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการและได้ต่อว่าพนักงานของร้านค้าอย่างมาก โดยอ้างว่า ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นข้างนอกยังแจกถุงพลาสติกอยู่ ทำไมจึงมีการเลือกปฏิบัติและบางรายอ้างว่า มิใช่บุคลากรจุฬาฯ ไม่จำเป็นต้องทำตามกฎเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ยังพบว่า นิสิตและบุคลากรบางส่วนก็ยังไม่ได้รับทราบวัตถุประสงค์ของโครงการเท่าที่ควร ด้วยเหตุนี้ โครงการฯ จึงได้เพิ่มมาตรการประชาสัมพันธ์มากขึ้นโดยปรับปรุงป้ายแจ้งเรื่องงดแจกถุงพลาสติกให้ชัดเจนรวมทั้งเพิ่มการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ให้มากขึ้น
       หากพิจารณาประโยชน์ของมาตรการงดแจกถุงพลาสติกแล้ว อาจประเมินได้ว่า โครงการฯ สามารถป้องกันไม่ให้เกิดขยะจากถุงพลาสติกได้ ถึง 465,900 ใบตลอดระยะเวลา 6 เดือน (พฤศจิกายน 2559 - เมษายน 2560) (สมมติปริมาณถุงพลาสติกในแต่ละเดือนเท่ากับปริมาณในเดือนตุลาคม 2559 ก่อนเริ่มโครงการ) เท่ากับว่า ชาวจุฬาฯ (และประชาชนที่มาใช้บริการและไม่รับถุง) ได้ช่วยลดความเสี่ยงของเต่าทะเลและสัตว์อื่นๆ ที่อาจต้องตายจากการกลืนกินถุงพลาสติกไปได้หลายร้อยตัวหลายพันตัว ได้ช่วยลดผลกระทบของถุงพลาสติกที่จะไปอุดตันท่อระบายน้ำและทำให้น้ำท่วมกรุงเทพฯ รวมถึงลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะไปทำให้เกิดก๊าซมีเทนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการฝังกลบและเผาขยะพลาสติก อันเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย
       โครงการฯ ยังคงเปิดรับบริจาคถุงพลาสติกและถุงผ้าที่ไม่ใช้แล้วจากบุคลากรจุฬาฯ และประชาชนทั่วไปเพื่อนำมาแจกจ่ายให้กับลูกค้าของร้านสหกรณ์ฯ และบูธเซเว่น โดยสามารถนำมาบริจาคได้ที่กล่องรับบริจาค (Drop box) ที่ร้านสหกรณ์จุฬาฯ ทุกสาขา ทั้งนี้ ผู้ที่นำถุงพลาสติกตั้งแต่ 50 ชิ้นขึ้นไปหรือถุงผ้าตั้งแต่ 5 ชิ้นขึ้นไปมาบริจาคให้กับโครงการฯ สามารถรับสมุดโน้ตแทนคำขอบคุณจากโครงการฯ
       เพื่อให้มาตรการงดแจกถุงพลาสติกประสบความสำเร็จในระยะยาวและไม่ให้พนักงานต้องเหนื่อยและเครียดกับการชี้แจงโครงการงดแจกถุงพลาสติกให้กับบุคคลภายนอก โครงการฯ เสนอให้ภาครัฐและภาคเอกชนพิจารณามาตรการงดแจกถุงพลาสติกในร้านสะดวกซื้อและห้างค้าปลีกทุกร้านเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการงดแจกถุงในจุฬาฯ รวมทั้งในมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่ดำเนินการมาก่อนหน้านี้ ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตและมหาวิทยาลัยมหิดล โดยภาครัฐและภาคเอกชนจะต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและนำเงินรายได้จากการขายถุงไปดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์อย่างโปร่งใส เพื่อลดแรงต้านจากประชาชน และกระตุ้นให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

จุฬาฯ โชว์ลดใช้ถุงพลาสติกในร้านสะดวกซื้อได้ถึง 90%
        “มาตรการงดแจกถุงพลาสติกพบปัญหาลูกค้าภายนอกไม่เข้าใจ วอนสื่อช่วยประชาสัมพันธ์พร้อมเสนอให้รัฐบาลและภาคเอกชนดำเนินมาตรการงดแจกถุงในร้านสะดวกซื้อและซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วประเทศ ท่านสามารถติดตามรายละเอียดโครงการ Chula Zero Waste ได้ที่ Facebook: CHULA Zero Waste หรือสอบถามรายละเอียด ได้ที่ดร.สุจิตรา วาสนาดำรงดี ผู้จัดการโครงการ โทร 02-2188217 อีเมล์: chulazerowaste@gmail.com”ดร.สุจิตรา กล่าวในที่สุด
       ทั้งนี้ ข้อมูลการสำรวจของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พบว่าคนไทย 1 คนใช้ถุงพลาสติกประมาณ 8 ใบต่อวัน หากคำนวณจากจำนวนประชากรกว่า 68 ล้านคน (ไม่นับรวมประชากรแฝงและนักท่องเที่ยว) เท่ากับว่า ใน 1 ปี คนไทยใช้ถุงพลาสติกมากถึง 198,560 ล้านใบ โดยคนส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าถุงพลาสติกย่อยสลายยาก ใช้เวลาถึง 100 - 450 ปีกว่าจะเสื่อมสลาย สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างมากทั้งบนบกและทะเล ในแต่ละปี มีสัตว์ทะเลนับแสนตัวที่ต้องตายจากขยะพลาสติก อีกทั้งถุงพลาสติกยังเป็นประเภทขยะที่พบมากที่สุดในทะเลไทย

จำนวนคนโหวต 10 คน
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย 7 คน
70 %
ไม่เห็นด้วย 3 คน
30 %
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | เศรษฐกิจ-ธุรกิจ | ตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวม | SMEs | Motoring | CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | โต๊ะญี่ปุ่น | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2017