ซีพีเอฟ โชว์ 11 เป้าก้าวสู่องค์กรยั่งยืนอิง SDGs

โดย MGR Online   
3 พฤษภาคม 2560 16:01 น.
        ตอกย้ำการเดินหน้าขับเคลื่อนกลยุทธ์ CSR สู่ความยั่งยืน ภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำป่าคงอยู่” ซีพีเอฟแสดงเอกสารรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2559 สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals หรือ SDGs) พร้อมกำหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์กรระหว่างปี 2559-2563 จำนวน 11 เป้าประสงค์ เพื่อการเติบโตอย่างั่นคงและยั่งยืน

ซีพีเอฟ โชว์ 11 เป้าก้าวสู่องค์กรยั่งยืนอิง SDGs
        วุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ กล่าวว่า ในปี 2559 บริษัทได้ทบทวนการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยตระหนักถึงบทบาทของภาคเอกชนในการมีส่วนร่วมและผลักดันวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก จึงนำ SDGs เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายกลยุทธ์ CSR ซึ่ง CPF มองว่าจะสามารถร่วมสนุบสนุน 9 เป้าหมาย จาก 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ นำมาสู่การกำหนด “เป้าหมาย 2563” และมี 11 เป้าประสงค์ขององค์กร ภายใต้กลยุทธ์ CSR สู่ความยั่งยืน 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำป่าคงอยู่”
       
       11 เป้าประสงค์ของซีพีเอฟที่จะดำเนินการให้สำเร็จภายในปี 2563 ประกอบด้วย
       1. จะไม่มีการเรียกคืนสินค้า ที่เกิดจากสินค้ามีผบกระทบกับสุขภาพ
       2. 30% ของผลิตภัณฑ์อาหารที่ออกใหม่ จะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพและสุขภาวะที่ดี
       3. เยาวขนกว่า 300,000 คนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ด้านการผลิตอาหาร และการบริโภคที่ถูกหลักโภชนาการ
       4. 100% ของคู่ค้าหลัก ผ่านการตรวจประเมินด้านความยั่งยืน
       5. 100% ของวัตถุดิบหลักมาจากแหล่งผลิตที่รับผิดชอบ
       6. เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย 50,000 ราย ได้รับการส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิต
       7. ลดปริมาณการใช้พลังงานต่อหน่วยการผลิต 5% เมื่อเทียบกับฐานปี 2558
       8. ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยการผลิต 5% เมื่อเทียบกับฐานปี 2558
       9. ลดปริมาณการใช้น้ำต่อหน่วยการผลิต 10% เมื่อเทียบกับฐานปี 2558
       10. ลดปริมาณของเสียจากการฝังกลบและเผาต่อหน่วยการผลิต 5% เมื่อเทียบกับฐานปี 2558
       11. ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ป่าชายเลนและป่าต้นน้ำในพื้นที่ยุทธศาสตร์ของประเทศ และพื้นที่สีเขียวของบริษัท รวมพื้นที่กว่า 9,000 ไร่
       
       การดำเนินงานภายใต้เสาหลัก “อาหารมั่นคง” ในปี 2559 มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ (New Product Developement : NPD) 6.25% และได้ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน 183,000 คน มีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้ทักษะในการผลิตอาหารและการบริโภคที่ถูกหลักโภชนาการ
       
       ด้านเสาหลัก “สังคมพึ่งตน” การดำเนินงานในปี 2559 ได้ส่งมอบนโยบายการจัดหาอย่างยั่งยืนและแนวปฏิบัติสำหรับคู่ค้าธุรกิจ” ให้กับคู่ค้า 7,100 ราย ด้านวัตถุดิบหลักทางการเกษตร ผ่านการจัดหาจากแหล่งผลิตที่รับผิดชอบและตรวจสอบย้อนกลับได้ สามารถจัดหาวัตถุดิบของข้าวโพดสำหรับเลี้ยงสัตว์และปลาป่นที่ใช้ในประเทศไทยมาจากแหล่งผลิตที่มีความรับผิดชอบ 100% ส่วนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน ได้ส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิตเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย รวมถึงกลุ่มเปราะบางจำนวน 25,600 ราย
       
       ขณะที่เสาหลัก “ดินน้ำป่าคงอยู่” ด้านการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในปี 2559 สามารถลดปริมาณการใช้พลังงานต่อหน่วยการผลิต 11.26% เมื่อเทียบกับฐานปี 2558 และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยการผลิต 1.05% เมื่อเทียบกับฐานปี 2558 และช่วยในการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ป่าชายเลนและป่าต้นน้ำในพื้นที่ยุทธศาสตร์ของประเทศ รวมถึงพื้นที่สีเขียนในพื้นที่ประกอบการ ในปี 2559 ผ่านโครงการ “ซีพีเอฟรักษืนิเวศ” และ “ซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน” รวมพื้นที่ 2,260 ไร่
       
       “ซีพีเอฟได้เปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานต่อสาธารณชน ผ่านการจัดทำรายงานความยั่งยืนประจำปี ซึ่งเป็นปีที่ 6 ภายใต้แนวทางของ Global Reporting Initiative (GRI-G4) และเป็นปีที่ 3 ที่ได้รับเชิญเข้าร่วมกับการประเมิน DJSI (Dow Jones Sustainability Index) ประจำปี 2560 ซึ่งถือเป็นดัชนีชี้วัดความยั่งยืนในระดับโลก และการเข้าร่วมเป็นภาคีในข้อตกลงแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact หรือ UNGC) ซึ่งในปี 2559 สามารถยกระดับการรายงานจากระดับ Active Level เป็น Advance Level” วุฒิชัย กล่าวในที่สุด

ยังไม่มีผู้โหวต
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | เศรษฐกิจ-ธุรกิจ | ตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวม | SMEs | Motoring | CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | โต๊ะญี่ปุ่น | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2017