เตรียมเปลี่ยนลุ๊ก “สรรพากร” จากบทบาทผู้ไล่ล่าภาษี ไปเป็นผู้ให้คำแนะนำเอกชน

โดย MGR Online   
11 สิงหาคม 2559 21:27 น. (แก้ไขล่าสุด 11 สิงหาคม 2559 23:30 น.)
เตรียมเปลี่ยนลุ๊ก “สรรพากร” จากบทบาทผู้ไล่ล่าภาษี ไปเป็นผู้ให้คำแนะนำเอกชน
        “คลัง” ลงนามร่วม “ป.ป.ช.-ป.ป.ท.” ประกาศเป็น “กระทรวงการคลัง คุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต” พร้อมเปลี่ยนบทบาท “สรรพากร” จากผู้ไล่ล่าหาผู้เสียภาษีปรับ มาเป็นผู้ให้คำแนะนำเอกชน ให้ความรู้การเสียภาษีอย่างถูกต้อง และต้องปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส
       
       นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามปัญหาการทุจริต ระหว่างกระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการป้องกัน และต่อต้านการทุจริตตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต นโยบายของรัฐบาล และแนวทางการป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้เกิดการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล
       
       ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติฯ นโยบายของรัฐบาล และแนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันสังเกตการณ์ การตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการขับเคลื่อนการดำเนินงาน รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูล และองค์ความรู้เพื่อป้องกัน และต่อต้านการทุจริต เพื่อส่งเสริมการปลุกจิตสำนึกของบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ให้ตระหนักถึงคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ไร้ทุจริต ทั้งในรูปที่เป็นตัวเงิน สิ่งของ และรวมถึงเวลาราชการ ประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้อง เที่ยงตรง
       
       นพ.เกษม กล่าวในงานลงนามว่า ช่วงที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับสั่งให้คัดเลือกโรงเรียน เพื่อทำโครงการฝึกอบรมให้เป็น “โรงเรียนคุณธรรม” นับว่ามีโรงเรียนหลายแห่งประสบความสำเร็จ เพราะปลูกฝังอบรมด้านศิลธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม ปลูกจิตสำนึก การเป็นพลเมืองดี เมื่อนักเรียนคนเก่งรู้จักช่วยเหลือคนด้อยกว่า จึงทำให้ผลการเรียน ทั้งโรงเรียนปรับสูงขึ้น และเตรียมขยายโครงการไปยังหน่วยงานอื่น ทั้งโรงพยาบาล ซึ่งทำให้หมอ พยาบาลดูแลผู้ป่วยอย่างสุภาพ และรักษาได้เป็นอย่างดี จึงต้องการให้หน่วยงานอื่นช่วยกันสร้างองค์กรคุณธรรมในสังคม
       
       นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า เมื่อลงนามร่วมกันแล้วต้องการให้ประเมินผล เพื่อมีการปฏิบัติอย่างจริงจัง จึงให้จัดตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างหน่วยงานตามบันทึกข้อตกลงภายในกระทรวงคลัง โดยผู้ตรวจราชการมีบทบาทในการตรวจสอบดูแล การจัดทำแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงการคลัง รวมทั้งติดตามผลดำเนินการตามแผน เพื่อประกาศเป็นกระทรวง “กระทรวงการคลัง คุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต” เช่น กรมสรรพากรเปลี่ยนบทบาทจากผู้ไล่ล่าหาผู้เสียภาษีปรับมาเป็นผู้ให้คำแนะนำเอกชน ให้ความรู้การเสียภาษีอย่างถูกต้อง และต้องปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส

ยังไม่มีผู้โหวต
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2016