“ซังโกะ” เคาะราคา IPO หุ้นละ 1.30 บาท คืนส่วนลดนักลงทุน 48.70%

โดย MGR Online   
26 เมษายน 2556 12:13 น.
“ซังโกะ” เคาะราคา IPO หุ้นละ 1.30 บาท คืนส่วนลดนักลงทุน 48.70%
        “ซังโกะ ไดคาซติ้ง” เคาะราคาขาย IPO หุ้นเพิ่มทุนจำนวน 44 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 1.30 บาท พร้อมมอบส่วนลดให้นักลงทุน 48.70% โดยเปิดให้นักลงทุนจองซื้อหุ้นในระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน และ 2 พฤษภาคมนี้ ด้าน บล.โนมูระ พัฒนสิน ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและแกนนำในการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย ดึง 3 โบรกเกอร์เข้าร่วมจัดจำหน่าย เชื่อธุรกิจสดใสหลังอุตสาหกรรมยานยนต์เติบโตต่อเนื่อง ยอมรับกระแสร้อนแรงหลังเดินสายโรดโชว์ให้ข้อมูลนักลงทุนทั่วประเทศ มั่นใจเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้ภายในไตรมาส 2 ปีนี้
       
       นายรัฐวัฒน์ ศุขสายชล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียม และสังกะสีฉีดขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์ ฉีดหล่อความดันสูง (High-Pressure Diecasting หรือ HPDC) ให้แก่ลูกค้าในอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องจักรกลเกษตร และอื่นๆ เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 44 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท โดยกำหนดราคาเสนอขายในอัตราหุ้นละ 1.30 บาท ซึ่งจะเปิดให้นักลงทุนจองซื้อหุ้น IPO ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2556 และ 2 พฤษภาคม 2556
       
       ทั้งนี้ บมจ.ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) มีทุนจดทะเบียน 113 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 88 ล้านบาท และภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO บริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 110 ล้านบาท โดยเงินที่ได้จากการระดมทุนส่วนหนึ่งบริษัทฯ จะนำไปใช้ในการลงทุนขยายพื้นที่โรงงาน และกำลังการผลิต ส่วนที่เหลือจะนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ
       
       สำหรับผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของ บมจ.ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2552 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการ 185.45 ล้านบาท กำไรสุทธิ 8.74 ล้านบาท ปี 2553 รายได้จากการขายและบริการอยู่ที่ 291.26 ล้านบาท กำไรสุทธิ 12.34 ล้านบาท ปี 2554 รายได้จากการขายและบริการ เพิ่มเป็น 351.82 ล้านบาท กำไรสุทธิ 7.19 ล้านบาท และปี 2555 รายได้จากการขายและบริการอยู่ที่ 474.48 ล้านบาทกำไรสุทธิ 19.28 ล้านบาท
       
       โดยลูกค้าหลักของบริษัทฯ จะอยู่ในอุตสาหกรรมรถยนต์ คิดเป็นประมาณ 60% ของยอดขายทั้งหมด รองลงมา คือ อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ คิดเป็นประมาณ 20% อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า คิดเป็นประมาณ 10% ที่เหลือเป็นอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเกษตร และอื่นๆ ขณะที่บริษัทฯ มีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจในการเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของลูกค้า และสามารถส่งมอบงานให้แก่ลูกค้าได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า
       
       “เพื่อให้ธุรกิจไปถึงเป้าหมายที่ได้วางไว้ บริษัทฯ จึงกำหนดกลยุทธ์การแข่งขันเพื่อให้พนักงานทุกระดับได้ปฏิบัติร่วมกัน ไม่ว่าจะเรื่องการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้ตรงเวลา มีความยืดหยุ่นในการวางแผนการผลิต การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า และการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมและองค์กรต่างๆ เพื่อขยายฐานลูกค้า ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าวบริษัทฯ ได้ดำเนินการมาแล้วกว่า 17 ปี และยังมุ่งมั่นที่จะดำเนินการต่อไปเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน” นายรัฐวัฒน์กล่าว
       
       ด้าน นายเอกจักร บัวหภักดี ผู้อำนวยการฝ่าย สายงานวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและแกนนำในการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ ของบริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ภายในไตรมาส 2 ปี 2556 กล่าวว่า หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้นับหนึ่งแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ไปเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556 ล่าสุด ก.ล.ต.ได้พิจารณาอนุมัติแบบไฟลิ่งของ SANKO เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งคาดว่าจะสามารถเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้ภายในไตรมาส 2/2556
       
       พร้อมกันนี้ บล.โนมูระ พัฒนสิน ในฐานะเป็นแกนนำในการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Lead Underwriter) หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรกแล้ว ยังได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ อีก 3 แห่ง เป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย (Co underwriter) ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
       
       สำหรับการกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO ได้พิจารณาจากอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price/Earning per Share Ratio : P/E) ซึ่ง ณ ระดับราคาหุ้นเสนอขายที่ 1.30 บาทต่อหุ้น อัตราส่วน P/E Ratio จะอยู่ที่ 14.83 เท่า โดยคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในช่วง 4 ไตรมาสที่ผ่านมา ซึ่งราคาดังกล่าวมีส่วนลด 48.70% จาก P/E Ratio เฉลี่ยในช่วงระยะเวลา 3 เดือนของบริษัทที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตาม ที่ระดับ P/E Ratio ดังกล่าวยังไม่ได้พิจารณาถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
       
       “เรามีความมั่นใจอย่างมากว่า หุ้น IPO ของ SANKO จะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ อยู่ในอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตสูง เพราะลูกค้าหลักอยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่ในปีนี้คาดว่าจะมีกำลังผลิตรถยนต์ประมาณ 2.5-2.6 ล้านคัน ซึ่งกระแสตอบรับจากการโรดโชว์ให้ข้อมูลแก่นักลงทุนทั่วประเทศที่ได้รับความสนใจอย่างคึกคัก ทำให้เรามั่นใจมากขึ้น ขณะเดียวกัน การกำหนดราคาเสนอขาย IPO ก็เป็นราคาที่เหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐานของบริษัทฯ พร้อมทั้งได้มอบส่วนลดให้นักลงทุนถึง 48.70%” นายเอกจักรกล่าว
       
       

จำนวนคนโหวต 2 คน
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย 2 คน
100 %
ยังไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย
0 %
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | เศรษฐกิจ-ธุรกิจ | ตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวม | SMEs | Motoring | CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | โต๊ะญี่ปุ่น | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2017