เพชรคัดเลือกสถานศึกษาร่วมใจสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
30 พฤษภาคม 2556 13:31 น.

       เพชรบุรี - เพชรบุรี คัดเลือกสถานศึกษาร่วมใจสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปี 2556
       
       กรมการขนส่งทางบก และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกันจัดการประกวด “สถานศึกษาร่วมใจสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปี 2556” โดยมีสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา และสถานศึกษาเอกชนทั่วประเทศเข้าร่วมประกวด จำนวน 3,200 แห่ง
       
       ในส่วนของจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี ในฐานะหน่วยงานหลักในพื้นที่ แจ้งว่า มีสถานศึกษาเข้าร่วม จำนวน 5 แห่ง ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาระดับจังหวัดเพชรบุรี มีจำนวน 6 คน นำโดย พ.ต.อ.สมเดช ฐิตวัฒนะสกุล รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี นายอานุภาพ กาญจน์กีรติ จากบริษัท พรนุภาพมอเตอร์ไบค์ กรรมการจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี และสำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี ได้ตรวจเยี่ยม และให้คะแนนโรงเรียนที่เข้าร่วมประกวดในเขตอำเภอเมืองเพชรบุรี ประกอบด้วย โรงเรียนคงคาราม โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ โรงเรียนวัดนาพรม อำเภอบ้านแหลม ที่โรงเรียนวัดบางขุนไทร และที่อำเภอเขาย้อย ที่โรงเรียนวัดห้วยโรง
       
       การตรวจประเมินยึดตามแนวทาง 5 เสาหลักแห่งความปลอดภัยขององค์การสหประชาชาติ ประกอบด้วย การบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน ถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย ยานพาหนะที่ปลอดภัย นักเรียนมีพฤติกรรมในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และการตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุ หลังจากตรวจประเมินสถานศึกษาทั้ง 5 แห่งแล้วคณะกรรมการฯ มีมติเลือกโรงเรียนคงคาราม และโรงเรียนวัดนาพรม ซึ่งมีผลการดำเนินงานเป็นที่ประจักษ์ เช่น มีการตั้งคณะกรรมการจากสภานักเรียนดำเนินการ มีเครื่องหมายจราจรในสถานศึกษา มีการอบรมเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เป็นต้น เป็นตัวแทนจังหวัดเพชรบุรี เข้ารับการประเมินในระดับเขตต่อไป
       
       โครงการ “สถานศึกษาร่วมใจสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปี 2556” เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของสถานศึกษาให้เกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนตามแนวทาง 5 เสาหลักแห่งความปลอดภัยขององค์การสหประชาชาติ
       
       เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ และเผยแพร่วัฒนธรรมวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของนักเรียนในสถานศึกษาที่ชนะการประกวด และเพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนของนักเรียนลงจากปีที่ผ่านมา สำหรับนวัตกรรมด้านความปลอดภัยทางถนนนั้นต้องแสดงให้เห็นถึงความเป็นมาของปัญหาเกี่ยวกับความไม่ปลอดภัยทางถนน และวิธีการแก้ไขปัญหาที่ดำเนินการจนสำเร็จ และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่หน่วยงานอื่นๆ


พิมพ์จาก http://www.manager.co.th/asp-bin/mgrView.asp?NewsID=9560000064962
เวลา 24 มิถุนายน 2561 17:49 น.
ผู้จัดการออนไลน์ - Manager Online (http://www.mgronline.com)