ผู้จัดการออนไลน์
 
หน้าแรกผู้จัดการ Online | ผู้จัดการสุดสัปดาห์
200 ข่าว/เรื่อง หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 20 หน้า ไปหน้าถัดไป 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ไปกลุ่มถัดไป
ประเมินผลงานรัฐบาลบางแง่มุม
ผู้จัดการสุดสัปดาห์, ปัญญาพลวัตร โดย พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
19 พ.ค. 60 14:02 น.
ไม่ว่าใครบริหารประเทศในโลกสมัยใหม่ย่อมถูกประเมินผลงานเป็นธรรมดา การประเมินผลการทำงานของรัฐบาลมาจากหลากหลายกลุ่มในสังคม กลุ่มที่ประเมินผลแล้วมีโอกาสเผนแพร่ความคิดต่อสาธารณะให้ได้ยินเสียงหรือได้อ่าน มักจะเป็นสื่อมวลชนและนักวิชาการ แต่ที่จริงแล้วพลเมืองผู้สนใจความเป็นไปของบ้านเมืองก็มักประเมินผลการทำงานของรัฐบาลอยู่เสมอ เพียงแต่อาจประเมินภายในกลุ่มด้วยกันเอง และไม่มีโอกาสเผยแพร่ผลการประเมินต่อสาธารณะ ในภาพรวมๆการประเมินผลการทำงานรัฐบาลของประชาชนมักกระทำโดยการสำรวจจากสำนักโพลล์ทั้งหลาย ซึ่งทำโดยความต้องการของสำนักโพลล์เอง หรือทำตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง ซึ่งอาจเป็นรัฐบาลเองหรือฝ่ายที่ไม่ใช่รัฐบาลก็ได้
งานเลี้ยงที่ต้องเลิกรา
ผู้จัดการสุดสัปดาห์, ปัญญาพลวัตร โดย พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
12 พ.ค. 60 15:05 น.
สังคมไทยมีงานเลี้ยงหลากหลายประเภท คนไทยจำนวนมากชอบจัดงานเลี้ยงและชอบไปงานเลี้ยง งานเลี้ยงเป็นประหนึ่งประเพณีที่ดำรงฝังรากลึกในวิถีชีวิตของคนไทย งานเลี้ยงเป็นสัญลักษณ์และมีความหมายทางสังคมหลายอย่าง งานเลี้ยงบางประเภทถูกใช้เป็นสัญลักษณ์การแสดงสถานภาพทางสังคม บางประเภทเป็นการแสดงออกถึงอำนาจ บางประเภทเป็นเรื่องของมิตรภาพ และบางประเภทเป็นเชิงเศรษฐกิจ แต่สำหรับบทความนี้จะขอกล่าวถึงเพียงงานเลี้ยงสองประเภทแรกเป็นหลัก
พรรคการเมืองและแนวโน้มการจัดตั้งรัฐบาลในอนาคต
ผู้จัดการสุดสัปดาห์, ปัญญาพลวัตร โดย พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
5 พ.ค. 60 15:35 น.
หลังจากประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐ การเคลื่อนไหวทางการเมืองก็เริ่มปรากฎเป็นข่าวให้ได้ยินได้ฟังกันมากขึ้น กลุ่มต่างๆ ในสังคมต่างเริ่มขยับตัวเคลื่อนไหว เตรียมการเพื่อแสดงบทบาทและแสวงหาพื้นที่ทางสังคมการเมืองที่กำลังเปิดในอนาคต
มาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมกับการเปลี่ยนแปลงของการตราและการบังคับใช้กฎหมายในสังคมไทย
ผู้จัดการสุดสัปดาห์, ปัญญาพลวัตร โดย พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
28 เม.ย. 60 13:38 น.
มีมาตราหนึ่งในรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ ที่กำลังส่งอิทธิพลต่อการดำเนินงานของรัฐบาลและสภานิติบัญญัติค่อนข้างมาก ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวทางและพฤติกรรมในการออกกฎหมาย ในทางที่ทำให้หน่วยงานที่ออกกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบการบังคับใช้กฎหมายต้องมีความโปร่งใสและรับผิดชอบมากขึ้น และมีความเป็นไปได้ในอนาคตที่จะทำให้กฎหมายมีการพัฒนาที่สอดล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคม มาตราดังกล่าวคือ มาตรา ๗๗
การกีดกันทางการเมือง : การบังคับพลเมืองให้เสียเงินเพื่อเข้าถึงสิทธิการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง
ผู้จัดการสุดสัปดาห์, ปัญญาพลวัตร โดย พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
21 เม.ย. 60 14:13 น.
ในช่วงที่มีการพิจารณาร่ากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง มีข้อถกเถียงสำคัญอันเกิดจากการตีความการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในกิจกรรมพรรคการเมืองแบบพิสดารของ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.)
ครอบครัวไทย ปัญหาและการเตรียมการรับมือกับอนาคต
ผู้จัดการสุดสัปดาห์, ปัญญาพลวัตร โดย พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
14 เม.ย. 60 17:30 น.
ช่วงสงกรานต์เป็นวันครอบครัวและวันผู้สูงอายุ จึงเป็นโอกาสดีที่เราจะมาทบทวนถึงการพัฒนาการของครอบครัวและผู้สูงอายุในสังคมไทยว่า มีความเป็นไปอย่างไรบ้าง ทั้งในเรื่องรูปแบบของครอบครัวในปัจจุบัน และปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อจะได้หาแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ในการรับมือเสียแต่เนิ่นๆ
ตรรกะของความเหมาะสม: จากนั่งท้ายรถกระบะ สู่การลาออกของรองอธิการ
ผู้จัดการสุดสัปดาห์, ปัญญาพลวัตร โดย พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
7 เม.ย. 60 16:30 น.
โดยปกติตรรกะหลักที่มนุษย์ใช้ในการปฏิบัติมีสองประเภทคือตรรกะของความเหมาะสม กับตรรกของผลสืบเนื่อง ตรรกะของความเหมาะสมเป็นเรื่องที่มนุษย์นำมาพิจารณาเพื่อตัดสินใจกระทำหรือไม่กระทำโดยอ้างอิงกับบทบาทหน้าที่และบริบทของสังคม ส่วนตรรกะของผลสืบเนื่องนั้นมีสาระหลักว่า มนุษย์ตัดสินใจกระทำโดยพิจารณาว่า ผลสืบเนื่องที่ตนเองได้รับคืออะไร หากมนุษย์ประเมินว่าผลสืบเนื่องเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ก็จะกระทำ แต่หากประเมินแล้วว่า การทำสิ่งใดทำให้ตัวเองเสียประโยชน์ ก็จะไม่ทำ
ความคลั่งไคล้การพัฒนาเศรษฐกิจที่เน้นวัตถุแบบมืดบอด
ผู้จัดการสุดสัปดาห์, ปัญญาพลวัตร โดย พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
31 มี.ค. 60 15:43 น.
หากสังคมใดยังดำรงอยู่ โดยไม่ถูกทำลายล้างให้ย่อยยับจนปราศจากผู้คนอาศัย ย่อมเป็นการยากที่มนุษย์ไม่ว่าจะมีอำนาจมากเพียงใดก็ตาม จะสามารถทำให้สังคมหยุดนิ่งได้ การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทุกขณะด้วยการเคลื่อนไหวทางความคิด ความปรารถนาและการปฏิบัติของมนุษย์ นวัตกรรมทั้งในรูปวัตถุ เทคโนโลยี กฎเกณฑ์ ค่านิยมและแบบแผนการปฏิบัติเกิดขึ้นมาแข่งขันกับสิ่งดั้งเดิมที่ดำรงอยู่ในทุกอาณาบริเวณของสังคม
อะไรจะเกิดขึ้นบ้างหลังประกาศใช้กฎหมายจราจรใหม่ตามมาตรา 44
ผู้จัดการสุดสัปดาห์, ปัญญาพลวัตร โดย พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
24 มี.ค. 60 15:52 น.
เป็นที่ประหลาดใจต่อประชาชนพอสมควรเมื่อหัวหน้าคสช. ตัดสินใจใช้มาตรา 44 ในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายจราจร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเอาผิดผู้ละเมิดกฎหมายจราจร เพราะคาดไม่ถึงว่าเรื่องนี้ ซึ่งแม้จะมีความสำคัญตามสมควร แต่ก็ไม่มากนักหากเปรียบเทียบกับปัญหาใหญ่อื่นๆของประเทศอย่างการปฏิรูปตำรวจหรือปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น ทำไมหัวหน้าคสช.จึงตัดสินใจแบบนี้ และผลสืบเนื่องจากการตัดสินแบบนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง
การดูงาน: ตัวอย่างการผิดเพี้ยนเชิงหลักคิดของสังคมไทย
ผู้จัดการสุดสัปดาห์, ปัญญาพลวัตร โดย พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
17 มี.ค. 60 16:31 น.
การดูงานเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่หน่วยงานทั้งราชการและเอกชนใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาหาความรู้ให้กับบุคลากร หลักคิดพื้นฐานของการดูงานคือ การที่บุคคลได้มีโอกาสไปพบเห็น ได้รับฟัง และมีประสบการณ์โดยตรงกับสิ่งที่ต้องการศึกษา จะทำให้เกิดความสนใจ เข้าใจ และตระหนักในประเด็นที่ต้องการศึกษามากขึ้น การดูงานจึงมักเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา การฝึกอบรม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของหน่วยงานต่างๆมาอย่างยาวนาน
200 ข่าว/เรื่อง หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 20 หน้า ไปหน้าถัดไป 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ไปกลุ่มถัดไป
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
Privacy, Disclaimer and Intellectual Property Policy
All site contents copyright ©1999-2017