ผู้จัดการออนไลน์
 
หน้าแรกผู้จัดการ Online | ผู้จัดการสุดสัปดาห์
200 ข่าว/เรื่อง หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 20 หน้า ไปหน้าถัดไป 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ไปกลุ่มถัดไป
แผนปฏิรูปประเทศด้านการเมืองฉบับเด็กเล่นขายของ (จบ)
ผู้จัดการสุดสัปดาห์, ปัญญาพลวัตร โดย พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
20 เม.ย. 61 17:04 น.
ในเอกสารแผนปฏิรูปประเทศด้านการเมืองระบุว่าเมื่อแผนดำเนินการแล้วเสร็จหรืออีก ๕ ปีข้างหน้า ผลอันพึงประสงค์ที่จะเกิดขึ้นคือ ประเทศไทยจะมีความเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอย่างแท้จริง มีความมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป และสังคมไทยมีความสามัคคีปรองดองอย่างถ้วนหน้า
แผนปฏิรูปประเทศด้านการเมืองฉบับเด็กเล่นขายของ (๑)
ผู้จัดการสุดสัปดาห์, ปัญญาพลวัตร โดย พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
13 เม.ย. 61 17:38 น.
เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ มีการประกาศแผนปฏิรูปประเทศ ๑๑ ด้านในราชกิจจานุเบกษา ผมได้อ่านดูแล้วในบางด้านโดยเฉพาะแผนปฏิรูปประเทศด้านการเมือง เมื่ออ่านรายละเอียดของแผนฯ แล้ว สิ่งที่ผุดขึ้นมาในความคิดคือ แผนปฏิรูปประเทศด้านการเมืองฉบับนี้เป็นเหมือน “แผนแบบเด็กเล่นขายของ” มากกว่าจะเป็นแผนที่จริงจังและนำไปสู่การปฏิรูปประเทศด้านการเมืองอย่างแท้จริง
รูปลักษณ์ของรัฐบาลหลังการเลือกตั้ง
ผู้จัดการสุดสัปดาห์, ปัญญาพลวัตร โดย พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
6 เม.ย. 61 17:14 น.
เท่าที่สดับตรับฟังถ้อยแถลงของบรรดาแกนนำของพรรคการเมืองเก่าทั้งหลายที่เคยมี ส.ส.ในสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับประเด็นการสนับสนุนผู้ที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้งเดือนกกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ดูเหมือนเป็นไปในทิศทางเดียวกันนั่นคือ การสนับสนุนหัวหน้าพรรคของตนเองเป็นนายกรัฐมนตรี การประกาศสนับสนุนหัวหน้าพรรคตนเองเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นเรื่องปกติตามบรรทัดฐานของพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ทั้งยังเป็นการกระทำที่มีความชอบธรรมและสมเหตุสมผล เพราะว่าโดยหลักการแล้ว หัวหน้าพรรคจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกพรรคทั้งมวล และเป็นผู้รับผิดชอบต่อการนำนโยบายของพรรคไปปฏิบัติหากพรรคได้จัดตั้งรัฐบาล และการนำนโยบายของพรรคไปปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบได้นั้น หัวหน้าพรรคจึงต้องดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
ระบอบศาสตราธิปไตย : ที่มา การดำรงอยู่ และจุดจบ
ผู้จัดการสุดสัปดาห์, ปัญญาพลวัตร โดย พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
30 มี.ค. 61 17:04 น.
ในทางวิชาการผมเรียกลักษณะการบริหารปกครองประเทศนับตั้งแต่ คสช. รัฐประหารจวบจนถึงปัจจุบันว่า “ระบอบศาสตราธิปไตย” เป็นคำบัญญัติใหม่ที่ผมคิดขึ้นมาไม่นาน ประมาณต้นปี 2561 เพื่อใช้ในการอธิบายภาพรวมของระบอบการเมืองการปกครองของสังคมไทย
การเลือกตั้งในปี 2562 จะเกิดขึ้นหรือไม่
ผู้จัดการสุดสัปดาห์, ปัญญาพลวัตร โดย พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
23 มี.ค. 61 16:24 น.
แม้ว่ารัฐบาลสื่อสารออกมาหลายครั้งว่าภายในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 จะจัดให้มีการเลือกตั้ง แต่ดูเหมือนว่าคนจำนวนหนึ่งในสังคมไม่เชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นจริง ยิ่งมีเหตุการณ์ความขัดแย้งเกี่ยวกับเนื้อหาของ พ.ร.ป. การเลือกตั้ง ส.ส.และ สว. และเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่าง กกต.กับรัฐบาล ซึ่งจบลงด้วยการที่หัวหน้า คสช.ใช้อำนาจตามมาตรา 44 สั่งปลด นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้งออกจากตำแหน่ง ก็ยิ่งเพิ่มความไม่แน่นอนของการเลือกตั้งให้สูงขึ้นไปอีก
รัฐธรรมนูญที่ผุกร่อน
ผู้จัดการสุดสัปดาห์, ปัญญาพลวัตร โดย พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
16 มี.ค. 61 16:04 น.
บ้านเรือนที่มีเสาบ้านคานเรือนผุกร่อน ย่อมมีความเสี่ยงต่อการพังทะลายฉันใด เสาหลักของบ้านเมืองที่ผุกร่อน ก็ย่อมทำให้บ้านเมืองนั้นมีความเสี่ยงต่อความหายนะฉันนั้น รัฐธรรมนูญทำหน้าที่ประดุจเสาหลักของบ้านเมือง หากเป็นสนิมและผุกร่อนง่าย บ้านเมืองก็ไม่มั่นคง และดูเหมือนว่ารัฐธรรมนูญที่ประเทศไทยกำลังใช้ขณะนี้กำลังเต็มไปด้วยสนิมและผุกร่อนอย่างรวดเร็วเกินความคาดหมาย
จากพรรคการเมือง สู่การเมืองแห่งความไม่แน่นอน
ผู้จัดการสุดสัปดาห์, ปัญญาพลวัตร โดย พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
9 มี.ค. 61 17:58 น.
ทันทีที่มีการเปิดให้มีการจดแจ้งรายชื่อพรรคการเมือง บรรดากลุ่มผู้สนใจเข้าร่วมวงการเมืองต่างก็เข้าไปจดแจ้งอย่างคึกคักมากถึงสี่สิบกว่ากลุ่ม แสดงให้ว่าเวทีการเมืองดึงดูดผู้คนได้ไม่น้อยทีเดียว แม้ว่ากติกาในการจัดตั้งพรรคการเมืองครั้งนี้มีความเข้มข้นกว่าเดิมมาก แต่ก็ดูเหมือนผู้สนใจการเมืองทั้งหลายไม่กังวลเท่าใดนัก
การปฏิรูปที่ถูกทำลาย
ผู้จัดการสุดสัปดาห์, ปัญญาพลวัตร โดย พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
2 มี.ค. 61 16:59 น.
จากเหตุการณ์หลายเรื่องที่เกิดในระยะนี้ ชี้ชัดว่าสังคมไทยต้องปฏิรูปอย่างยิ่งยวด แต่น่าเสียดายที่ตลอดระยะเวลาสี่ปีแห่งการครองอำนาจของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นอกจากจะไม่สามารถวางรากฐาน “การปฏิรูป” ใดๆได้แล้ว กลับทำให้การปฏิรูปด้อยค่าลงไปอีก โดยถูกใช้เป็นเพียงข้ออ้างในการดำรงและสืบทอดอำนาจเท่านั้น
ตลาดไร้ระเบียบ ปัญหาที่รอจัดการอย่างสร้างสรรค์
ผู้จัดการสุดสัปดาห์, ปัญญาพลวัตร โดย พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
23 ก.พ. 61 16:37 น.
เมื่อประชาชนถูกละเมิดและถูกข่มเหงรังแกติดต่อกันเป็นเวลานานจากผู้กระทำผิดกฎหมาย พวกเขาพยายามร้องขอให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ครั้นเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยหรือแทนที่จะบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเที่ยงธรรม กลับไม่ยอมบังคับใช้กฎหมายหรือใช้แบบเบี่ยงเบนเพื่อประโยชน์แก่ผู้กระทำผิดประชาชนก็ต้องพึ่งพากระบวนการยุติธรรม แต่กระบวนการยุติธรรมเองก็ใช่ว่าจะมีประสิทธิผลเสมอไป
นาฬิกาหรู ล่าเสือดำ และงานไซด์ไลน์: สัญลักษณ์แห่งความเน่าเฟะ
ผู้จัดการสุดสัปดาห์, ปัญญาพลวัตร โดย พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
16 ก.พ. 61 17:16 น.
เหตุการณ์สำคัญ ๓ เรื่อง ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยระยะนี้ ทั้งกรณีนาฬิกาหรู กรณีการยิงเสือดำ และกรณีงานตำรวจเป็นไซน์ไลน์ เป็นสัญลักษณ์แห่งความเน่าเฟะ เปลือยความสัมพันธ์อันอัปลักษณ์ที่แนบแน่นระหว่างกลุ่มทหารการเมือง ข้าราชการ และนายทุนให้สังคมเห็นและเข้าใจได้กระจ่างมากขึ้น เห็นถึงโครงสร้างการผสานระหว่างอำนาจและเงินตราในทางที่เลวร้าย ซึ่งในการบั่นทอนความเชื่อมั่นในกฎหมาย องค์การของรัฐ ทำลายจริยธรรม และทรัพยากรธรรมชาติของสังคมอย่างไม่อาจประมาณได้
200 ข่าว/เรื่อง หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 20 หน้า ไปหน้าถัดไป 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ไปกลุ่มถัดไป
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | เศรษฐกิจ-ธุรกิจ | ตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวม | SMEs | Motoring | CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | โต๊ะญี่ปุ่น | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
Privacy, Disclaimer and Intellectual Property Policy
All site contents copyright ©1999-2018