ผู้จัดการออนไลน์
 
หน้าแรกผู้จัดการ Online | ผู้จัดการสุดสัปดาห์
200 ข่าว/เรื่อง หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 20 หน้า ไปหน้าถัดไป 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ไปกลุ่มถัดไป
มิติที่ขาดหายไปของการปฏิรูป
ผู้จัดการสุดสัปดาห์, ปัญญาพลวัตร โดย พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
18 ส.ค. 60 17:26 น.
เมื่อพูดถึงการปฏิรูป เรามักนึกถึงการปรับเปลี่ยนเชิงโครงสร้างอย่างค่อยเป็นค่อยไปในเรื่องที่เราจะปฏิรูป ทีนี้เราต้องมาตีความว่าโครงสร้างที่ว่านั้นประกอบด้วยอะไรบ้าง มันไม่ง่ายเท่าไรนักที่จะกำหนดให้ชัดเจนลงไปว่าโครงสร้างที่ว่านั้นคืออะไรบ้าง แต่โดยทั่วไปเราเข้าใจไปทำนองที่ว่า โครงสร้างเป็นภาพรวมของความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบที่อยู่ภายในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เรากำหนด
กรธ. กับ กกต. ควรใส่ใจกับแก่นของการเลือกตั้งให้มากกว่านี้
ผู้จัดการสุดสัปดาห์, ปัญญาพลวัตร โดย พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
11 ส.ค. 60 16:58 น.
นับตั้งแต่มีการสถาปนาระบอบประชาธิปไตยขึ้นมาในสังคมไทย มีปมปัญหาสำคัญสองประการเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่ยังไม่อาจแก้ไขได้ ประการแรกคือการทำให้ผู้เลือกตั้งทั้งมวลหรือส่วนใหญ่มีคุณธรรมและมีความเฉลียวฉลาดเพียงพอที่จะเลือกผู้แทนที่มีคุณธรรม มีภูมิปัญญา และรับผิดชอบต่อส่วนรวม และประการที่สองคือ การทำให้การเลือกตั้งมีความสุจริตและเที่ยงธรรม
ยิ่งลักษณ์เป็นเหยื่อของเกมการเมืองแบบใด
ผู้จัดการสุดสัปดาห์, ปัญญาพลวัตร โดย พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
4 ส.ค. 60 13:32 น.
เห็นคำแถลงปิดคดีของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ มีประโยคหนึ่งที่สะดุดตาผมนั่นคือ “ดิฉันเป็นเหยื่อของเกมการเมืองที่ลึกซึ้ง” เลยคิดว่าน่าจะทำความเข้าใจเรื่อง “เหยื่อ” กับ เรื่อง “เกมการเมืองที่ลึกซึ้ง” ว่ามีความหมายใดที่แฝงอยู่บ้าง
โจทย์และความท้าทายของคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ
ผู้จัดการสุดสัปดาห์, ปัญญาพลวัตร โดย พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
28 ก.ค. 60 15:20 น.
ตำรวจเป็นหน่วยงานที่สังคมประสงค์ให้มีการปฏิรูปมากที่สุดองค์การหนึ่ง ซึ่งสะท้อนว่าการปฏิบัติงานของตำรวจที่ผ่านมาไม่สอดคล้องกับความคาดหวังของประชาชน
ไทยแลนด์ 4.0 การต่อสู้ในสงครามที่ไม่มีวันชนะ
ผู้จัดการสุดสัปดาห์, ปัญญาพลวัตร โดย พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
21 ก.ค. 60 13:17 น.
ถ้อยคำที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศในยุคนี้ที่เราได้ยินบ่อยคือ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” “ไทยแลนด์ 4.0” “ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” “ประชารัฐ” “นวตกรรม” “ก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง” “ไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง” และ “ความเหลื่อมล้ำ” นายกรัฐมนตรีและทีมงานด้านเศรษฐกิจได้พูดตอกย้ำวาทกรรมชุดนี้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้ใช้กลไกรัฐในทุกส่วนขับเคลื่อนการบริหารและการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับวาทกรรมชุดนี้
สัญญาณเชิงซ้อน
ผู้จัดการสุดสัปดาห์, ปัญญาพลวัตร โดย พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
14 ก.ค. 60 14:54 น.
ในโลกยุคปัจจุบัน เราเผชิญหน้ากับสถานการณ์การสื่อสารที่มีลักษณะเป็นการส่ง “สัญญาณเชิงซ้อน” มากขึ้น สัญญาณเชิงซ้อนเป็นสภาวะที่ผู้ส่งข่าวสารได้ส่ง “เนื้อหาของสาร” ที่ทำให้ผู้รับสารนั้น “ตีความสาร” ได้สองแบบในทางที่ขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิง เมื่อเกิดสภาวะแบบนี้ขึ้นมา ผู้รับสารจะเกิดความคับข้องใจ เพราะไม่รู้ว่าเจตจำนงของผู้ส่งสารคืออะไรกันแน่ ครั้นจะถามเพื่อให้เกิดความกระจ่าง ก็ถามไม่ได้ ครั้นจะหลบเลี่ยงสถานการณ์ดังกล่าวก็ทำได้ยากเพราะว่า ผู้รับสารมีความสัมพันธ์ในทางใดทางหนึ่งกับผู้ส่งสาร สภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้รับสารมาก หากเป็นความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคลอาจนำไปสู่การเป็นโรคจิตได้ แต่หากเป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารประเทศกับประชาชนก็จะนำไปสู่ความอึดคับคับข้องใจและความขัดแย้งทางสังคมได้ เกรเกอรี เบทสัน (Gregory Bateson) นักมานุษยวิทยาผู้ล่วงลับได้อธิบายภาวะ “สัญญาณเชิงซ้อน” (double bind) เอาไว้ว่า เป็นสถานการณ์ที่เป็นปมปัญหาของความขัดแย้งแบบขั้วตรงข้ามของการสื่อสารนำไปสู่สภาวะของการแตกแยกทางจิตได้ สำหรับกระบวนการที่สัญญาณเชิงซ้อนทำให้เกิดโรคจิตเภทหรือการแตกแยกของจิตนั้น เบทสันจำแนกออกเป็นสี่ขั้นตอน โดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับมารดาที่เป็นโรคจิตเภทเป็นตัวแบบการอธิบายดังนี้
คุณลักษณะและบทบาทพรรคการเมืองยุคปฏิรูป
ผู้จัดการสุดสัปดาห์, ปัญญาพลวัตร โดย พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
30 มิ.ย. 60 15:05 น.
พรรคการเมืองเป็นสถาบันสำคัญและเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นต่อการเมืองในระบอบประชาธิปไตย เป็นองค์การที่เข้ามาใช้อำนาจรัฐในนามของประชาชน หากประเทศใดพรรคการเมืองขาดความเป็นสถาบัน ปราศจากคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และไร้สมรรถภาพในการแสดงบทบาทเพื่อขับเคลื่อนประชาธิปไตยให้ก้าวหน้า ก็จะทำให้การเมืองแบบประชาธิปไตยของประเทศนั้นอ่อนแอ ขาดความชอบธรรม และขาดเสถียรภาพ ซึ่งจะนำไปสู่การจุดจบของระบอบประชาธิปไตยในที่สุด
Primary Vote กับกฎเหล็กของคณาธิปไตยในพรรคการเมืองไทย
ผู้จัดการสุดสัปดาห์, ปัญญาพลวัตร โดย พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
23 มิ.ย. 60 13:40 น.
ระบบการคัดสรรผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบใหม่ที่เรียกว่า ระบบการเลือกตั้งขั้นต้น หรือ Primary Vote ที่บัญญัติเอาไว้ใน ร่าง พ.ร.ป. ว่าด้วยพรรคการเมือง ซึ่งผ่านการลงมติรับรองด้วยคะแนนเสียงท่วมท้นจากสมาชิกสภานิติบัญญัติเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ จะกลายเป็นมาตรการอันทรงพลังในการปฏิรูปการเมืองไทยที่สำคัญยิ่งอย่างหนึ่ง
การปกป้ององค์การโดยปฏิเสธความจริงและใช้การรุกแบบก้าวร้าว
ผู้จัดการสุดสัปดาห์, ปัญญาพลวัตร โดย พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
16 มิ.ย. 60 14:52 น.
แบบแผนอย่างหนึ่งที่กำลังเกิดขึ้นในองค์การภาครัฐยุคใหม่คือ *พฤติกรรมการปกป้ององค์การ ซึ่งแสดงโดยบรรดาผู้นำขององค์การที่ตกเป็นข่าวอื้อฉาว พฤติกรรมแบบนี้เกิดขึ้นเมื่อมีข่าวปรากฎต่อสาธารณะว่าองค์การใดองค์การหนึ่งมีการกระทำที่ไม่ชอบมาพากลอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น การซื้อขายตำแหน่ง การทุจริตคอรัปชัน
นวัตกรรมทางการเมืองที่สร้างโดยนายกรัฐมนตรี
ผู้จัดการสุดสัปดาห์, ปัญญาพลวัตร โดย พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
2 มิ.ย. 60 15:56 น.
หลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้ตั้งคำถามเพื่อให้ประชาชนตอบในรายการที่มีถ่ายทอดทั่วประเทศเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ก่อให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองจากกลุ่มต่าง ๆ ในสังคมอย่างกว้างขวาง โดยแทบทุกวงการมีการพูดคุยถกเถียงและวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้กันอย่างคึกคัก
200 ข่าว/เรื่อง หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 20 หน้า ไปหน้าถัดไป 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ไปกลุ่มถัดไป
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
Privacy, Disclaimer and Intellectual Property Policy
All site contents copyright ©1999-2017