ผู้จัดการออนไลน์
 
หน้าแรกผู้จัดการ Online | ผู้จัดการสุดสัปดาห์
200 ข่าว/เรื่อง หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 20 หน้า ไปหน้าถัดไป 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ไปกลุ่มถัดไป
Primary Vote กับกฎเหล็กของคณาธิปไตยในพรรคการเมืองไทย
ผู้จัดการสุดสัปดาห์, ปัญญาพลวัตร โดย พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
23 มิ.ย. 60 13:40 น.
ระบบการคัดสรรผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบใหม่ที่เรียกว่า ระบบการเลือกตั้งขั้นต้น หรือ Primary Vote ที่บัญญัติเอาไว้ใน ร่าง พ.ร.ป. ว่าด้วยพรรคการเมือง ซึ่งผ่านการลงมติรับรองด้วยคะแนนเสียงท่วมท้นจากสมาชิกสภานิติบัญญัติเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ จะกลายเป็นมาตรการอันทรงพลังในการปฏิรูปการเมืองไทยที่สำคัญยิ่งอย่างหนึ่ง
การปกป้ององค์การโดยปฏิเสธความจริงและใช้การรุกแบบก้าวร้าว
ผู้จัดการสุดสัปดาห์, ปัญญาพลวัตร โดย พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
16 มิ.ย. 60 14:52 น.
แบบแผนอย่างหนึ่งที่กำลังเกิดขึ้นในองค์การภาครัฐยุคใหม่คือ *พฤติกรรมการปกป้ององค์การ ซึ่งแสดงโดยบรรดาผู้นำขององค์การที่ตกเป็นข่าวอื้อฉาว พฤติกรรมแบบนี้เกิดขึ้นเมื่อมีข่าวปรากฎต่อสาธารณะว่าองค์การใดองค์การหนึ่งมีการกระทำที่ไม่ชอบมาพากลอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น การซื้อขายตำแหน่ง การทุจริตคอรัปชัน
นวัตกรรมทางการเมืองที่สร้างโดยนายกรัฐมนตรี
ผู้จัดการสุดสัปดาห์, ปัญญาพลวัตร โดย พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
2 มิ.ย. 60 15:56 น.
หลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้ตั้งคำถามเพื่อให้ประชาชนตอบในรายการที่มีถ่ายทอดทั่วประเทศเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ก่อให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองจากกลุ่มต่าง ๆ ในสังคมอย่างกว้างขวาง โดยแทบทุกวงการมีการพูดคุยถกเถียงและวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้กันอย่างคึกคัก
ปัญหาของการแก้ปัญหา
ผู้จัดการสุดสัปดาห์, ปัญญาพลวัตร โดย พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
26 พ.ค. 60 16:45 น.
หลายครั้งที่รัฐบาลมีความตั้งใจแก้ปัญหาของประชาชน โดยการออกฏหมายและระเบียบต่าง ๆ เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติ ที่ได้รับการประเมินว่าเป็นแนวทางที่มีสมรรถนะและประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาและสร้างความเป็นธรรมให้แก่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มภายในแวดวงนั้น ๆ ได้ แต่เมื่อมีการนำแนวทางเหล่านั้นไปปฏิบัติจริง กลับกลายเป็นว่าไม่สามารถสร้างผลลัพธ์ตามที่กำหนดเอาไว้ได้
ประเมินผลงานรัฐบาลบางแง่มุม
ผู้จัดการสุดสัปดาห์, ปัญญาพลวัตร โดย พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
19 พ.ค. 60 14:02 น.
ไม่ว่าใครบริหารประเทศในโลกสมัยใหม่ย่อมถูกประเมินผลงานเป็นธรรมดา การประเมินผลการทำงานของรัฐบาลมาจากหลากหลายกลุ่มในสังคม กลุ่มที่ประเมินผลแล้วมีโอกาสเผนแพร่ความคิดต่อสาธารณะให้ได้ยินเสียงหรือได้อ่าน มักจะเป็นสื่อมวลชนและนักวิชาการ แต่ที่จริงแล้วพลเมืองผู้สนใจความเป็นไปของบ้านเมืองก็มักประเมินผลการทำงานของรัฐบาลอยู่เสมอ เพียงแต่อาจประเมินภายในกลุ่มด้วยกันเอง และไม่มีโอกาสเผยแพร่ผลการประเมินต่อสาธารณะ ในภาพรวมๆการประเมินผลการทำงานรัฐบาลของประชาชนมักกระทำโดยการสำรวจจากสำนักโพลล์ทั้งหลาย ซึ่งทำโดยความต้องการของสำนักโพลล์เอง หรือทำตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง ซึ่งอาจเป็นรัฐบาลเองหรือฝ่ายที่ไม่ใช่รัฐบาลก็ได้
งานเลี้ยงที่ต้องเลิกรา
ผู้จัดการสุดสัปดาห์, ปัญญาพลวัตร โดย พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
12 พ.ค. 60 15:05 น.
สังคมไทยมีงานเลี้ยงหลากหลายประเภท คนไทยจำนวนมากชอบจัดงานเลี้ยงและชอบไปงานเลี้ยง งานเลี้ยงเป็นประหนึ่งประเพณีที่ดำรงฝังรากลึกในวิถีชีวิตของคนไทย งานเลี้ยงเป็นสัญลักษณ์และมีความหมายทางสังคมหลายอย่าง งานเลี้ยงบางประเภทถูกใช้เป็นสัญลักษณ์การแสดงสถานภาพทางสังคม บางประเภทเป็นการแสดงออกถึงอำนาจ บางประเภทเป็นเรื่องของมิตรภาพ และบางประเภทเป็นเชิงเศรษฐกิจ แต่สำหรับบทความนี้จะขอกล่าวถึงเพียงงานเลี้ยงสองประเภทแรกเป็นหลัก
พรรคการเมืองและแนวโน้มการจัดตั้งรัฐบาลในอนาคต
ผู้จัดการสุดสัปดาห์, ปัญญาพลวัตร โดย พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
5 พ.ค. 60 15:35 น.
หลังจากประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐ การเคลื่อนไหวทางการเมืองก็เริ่มปรากฎเป็นข่าวให้ได้ยินได้ฟังกันมากขึ้น กลุ่มต่างๆ ในสังคมต่างเริ่มขยับตัวเคลื่อนไหว เตรียมการเพื่อแสดงบทบาทและแสวงหาพื้นที่ทางสังคมการเมืองที่กำลังเปิดในอนาคต
มาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมกับการเปลี่ยนแปลงของการตราและการบังคับใช้กฎหมายในสังคมไทย
ผู้จัดการสุดสัปดาห์, ปัญญาพลวัตร โดย พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
28 เม.ย. 60 13:38 น.
มีมาตราหนึ่งในรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ ที่กำลังส่งอิทธิพลต่อการดำเนินงานของรัฐบาลและสภานิติบัญญัติค่อนข้างมาก ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวทางและพฤติกรรมในการออกกฎหมาย ในทางที่ทำให้หน่วยงานที่ออกกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบการบังคับใช้กฎหมายต้องมีความโปร่งใสและรับผิดชอบมากขึ้น และมีความเป็นไปได้ในอนาคตที่จะทำให้กฎหมายมีการพัฒนาที่สอดล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคม มาตราดังกล่าวคือ มาตรา ๗๗
การกีดกันทางการเมือง : การบังคับพลเมืองให้เสียเงินเพื่อเข้าถึงสิทธิการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง
ผู้จัดการสุดสัปดาห์, ปัญญาพลวัตร โดย พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
21 เม.ย. 60 14:13 น.
ในช่วงที่มีการพิจารณาร่ากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง มีข้อถกเถียงสำคัญอันเกิดจากการตีความการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในกิจกรรมพรรคการเมืองแบบพิสดารของ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.)
ครอบครัวไทย ปัญหาและการเตรียมการรับมือกับอนาคต
ผู้จัดการสุดสัปดาห์, ปัญญาพลวัตร โดย พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
14 เม.ย. 60 17:30 น.
ช่วงสงกรานต์เป็นวันครอบครัวและวันผู้สูงอายุ จึงเป็นโอกาสดีที่เราจะมาทบทวนถึงการพัฒนาการของครอบครัวและผู้สูงอายุในสังคมไทยว่า มีความเป็นไปอย่างไรบ้าง ทั้งในเรื่องรูปแบบของครอบครัวในปัจจุบัน และปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อจะได้หาแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ในการรับมือเสียแต่เนิ่นๆ
200 ข่าว/เรื่อง หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 20 หน้า ไปหน้าถัดไป 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ไปกลุ่มถัดไป
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
Privacy, Disclaimer and Intellectual Property Policy
All site contents copyright ©1999-2017