หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรกภาคใต้ | ภาคใต้
ภาคใต้ ข่าวภาคใต้

อบจ.ภูเก็ตหนุน ทม.กะทู้ ปรับปรุงโรงเหล้าเก่าเป็นสวนสาธารณะ

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 19 ธันวาคม 2556 22:09 น.

อบจ.ภูเก็ตหนุน ทม.กะทู้ ปรับปรุงโรงเหล้าเก่าเป็นสวนสาธารณะ

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
อบจ.ภูเก็ตหนุน ทม.กะทู้ ปรับปรุงโรงเหล้าเก่าเป็นสวนสาธารณะ

อบจ.ภูเก็ตหนุน ทม.กะทู้ ปรับปรุงโรงเหล้าเก่าเป็นสวนสาธารณะ

อบจ.ภูเก็ตหนุน ทม.กะทู้ ปรับปรุงโรงเหล้าเก่าเป็นสวนสาธารณะ

อบจ.ภูเก็ตหนุน ทม.กะทู้ ปรับปรุงโรงเหล้าเก่าเป็นสวนสาธารณะ

อบจ.ภูเก็ตหนุน ทม.กะทู้ ปรับปรุงโรงเหล้าเก่าเป็นสวนสาธารณะ

อบจ.ภูเก็ตหนุน ทม.กะทู้ ปรับปรุงโรงเหล้าเก่าเป็นสวนสาธารณะ

อบจ.ภูเก็ตหนุน ทม.กะทู้ ปรับปรุงโรงเหล้าเก่าเป็นสวนสาธารณะ

อบจ.ภูเก็ตหนุน ทม.กะทู้ ปรับปรุงโรงเหล้าเก่าเป็นสวนสาธารณะ

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - อบจ.ภูเก็ต หนุนงบให้เทศบาลเมืองกะทู้ 15 ล้านบาท ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเหล้าเก่าเป็นสวนสาธารณะ ลานกีฬา พร้อมเปิดใช้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว รองรับคนกะทู้ออกกำลังกายใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
เมื่อเวลา 17.30 น. วันนี้ (19 ธ.ค.) ที่สวนสาธารณะลานกีฬา @ อ.กะทู้ (โรงเหล้า) ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายชัยอนันท์ สุทธิกุล นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ ร่วมเป็นประธานเปิดสวนสาธารณะลานกีฬา @ อ.กะทู้ (โรงเหล้า) โดยมีฝ่ายบริหาร สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ฝ่ายบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกะทู้ ผู้นำชุมชน แขกผู้มีเกียรติ และผู้สนใจทั่วไป รวมถึงสื่อมวลชนเข้าร่วมงานพิธีเปิดสวนสาธารณะฯ และเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน กิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ถนนเด็กเดิน ของเทศบาลเมืองกะทู้ ซึ่งจะมีไปจนถึงวันที่ 21 ธันวาคม นี้ ณ บริเวณถนนวิชิตสงคราม (ตั้งแต่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเก็ตโฮ่-สวนสาธารณะลานกีฬา @ อ.กะทู้)
       
       นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวถึงความสำคัญของการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเหล้าให้เป็นสวนสาธารณะลานกีฬาดังกล่าว ว่า พื้นที่บริเวณโรงเหล้า ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ แปลงที่ อ.ภก.1-2 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต แห่งนี้ แต่เดิมเคยเป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของวิถีชุมชนชาว ต.กะทู้ เนื่องจากได้ถูกทิ้งร้างมาช้านานทำให้มีหญ้าขึ้นรกชัฏพื้นที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่
       
       อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับเทศบาลเมืองกะทู้ มีแนวคิดร่วมกันในการปรับปรุง และพัฒนาพื้นที่ราชพัสดุนี้ เป็นพื้นที่สวนสาธารณะ และลานกีฬาสำหรับประชาชนในพื้นที่ ต.กะทู้ เพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน และเยาวชนได้ออกกำลังกาย ซึ่งเป็นนโยบายในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ภูเก็ต ในเรื่องการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในจังหวัดภูเก็ต ดังนั้น อบจ.ภูเก็ต จึงได้ดำเนินการก่อสร้างสวนสาธารณะ และลานกีฬา อ.กะทู้ ในปีงบประมาณ 2555 โดยตั้งงบประมาณในการดำเนินการ 2 ส่วน กล่าวคือ
       
       งานก่อสร้างสวนสาธารณะลานกีฬา อ.กะทู้ งบประมาณตั้งไว้ 11,500,000 บาท และดำเนินการจัดจ้างด้วยงบประมาณทั้งสิ้น 11,405,000 บาท ประกอบด้วย งานปรับสภาพพื้นที่ ทำลานกิจกรรม ลานจอดรถ กำแพงกันดิน งานทางเดินออกกำลังกาย สะพานข้ามฝายน้ำล้น ศาลาพักผ่อน ห้องน้ำ งานปรับปรุงภูมิทัศน์ ระบบรดน้ำต้นไม้ งานไฟฟ้าแสงสว่าง และงานติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย งบประมาณทั้งสิ้น 1,469,000 บาท ประกอบด้วยเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 12 สถานี อย่างไรก็ตาม ตนหวังว่าโครงการดังกล่าวที่ทาง อบจ.ได้ดำเนินการจะเป็นประโยชน์ต่อเยาวชน และประชาชนชาวตำบลกะทู้ ในการใช้เป็นพื้นที่ในการออกกำลังกาย ส่งเสริมสุขภาพให้ร่างกายแข็งแรง เป็นการป้องกันเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว
       
       ด้านนายชัยอนันท์ สุทธิกุล นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ กล่าวถึงที่มาของการพัฒนาพื้นที่โรงเหล้าด้วยว่า เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2552 เทศบาลเมืองกะทู้ ได้ทำข้อตกลงร่วมกับกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง เพื่อดำเนินการโครงการจัดสร้างสวนสาธารณะในที่ราชพัสดุ เนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 19 ตารางวา ทำการฟื้นฟู และดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น ให้เป็นสถานที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย เพื่อสนับสนุนนโยบายการสร้างเสริมสุขภาพ และแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ของประชาชนอย่างสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
       
       ในปี พ.ศ.2554 เทศบาลเมืองกะทู้ เสนอโครงการก่อสร้างลานกีฬา งบประมาณ15,000,000 บาท ต่อ อบจ.ภูเก็ต โดยใช้พื้นที่บริเวณโรงเหล้าแห่งนี้ ต่อมา พ.ศ.2555 อบจ.ภูเก็ต พิจารณาโครงการแล้ว อนุมัติงบประมาณจำนวนดังกล่าวเพื่อปรับภูมิทัศน์บริเวณโรงเหล้า ให้เป็นลานกีฬา ยังประกอบด้วยอุปกรณ์การเล่นกีฬา และอื่นๆ ในปีงบประมาณ 2556 สภาเทศบาลเมืองกะทู้ อนุมัติงบประมาณ 5,000,000 บาท เพื่อปรับปรุงอาคารโรงเหล้า (อั่งหม่อเหลา) เพื่อให้เป็นหอศิลป์ แหล่งเรียนรู้ของชุมชน และคนรุ่นใหม่ ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุง คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนมิถุนายน 2557 เทศบาลฯ จะทำพิธีเปิดอาคารอย่างเป็นทางการ
       
       “นอกจากนี้แล้ว ปีงบประมาณ 2557 สภาเทศบาลเมืองกะทู้ อนุมัติงบประมาณ 5,000,000 บาท เพื่อปรับปรุงอาคารโรงกลั่นสุรา เพื่อใช้เป็นอาคารอเนกประสงค์ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างการปรับปรุงพื้นที่บริเวณโรงเหล้า ทั้งตัวอาคารอั่งหม่อเหลา และอาคารโรงกลั่นสุรา หวังว่าให้เป็นพื้นที่สำหรับคน 3 วัย คือ วัยเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ เป็นแหล่งรวมพลของคนทุกวัย เป็นพื้นที่สีเขียว เป็นปอดแห่งหนึ่งให้ชาวกะทู้ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพื้นที่แห่งนี้จะทำให้คนทุกชีวิตมีความสุขทั้งกาย และใจ” นายชัยนันท์ กล่าวในที่สุด


ข่าวล่าสุด ในหมวด
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ที่สงขลา
ผู้ว่าฯ ยะลา อัญเชิญดินพระราชทานวางหลุมศพ ผบ.หมู่งานจราจร ที่เสียชีวิตในพื้นที่ (ชมคลิป)
ก.พลังงานยันจำเป็นต้องสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินภาคใต้อีก 2 แห่ง
เริ่มแล้ว “เทศกาลอาหารชายแดนใต้” รวมสุดยอดโอทอปหนุนผู้ประกอบการฮาลาล 5 จชต.
ความภาคภูมิใจจากชายแดนใต้ นักกีฬา “ปันจักสีลัต” คว้า 2 เหรียญทองซีเกมส์
 
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
ยังไม่มีผู้โหวต
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
5. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ cs@astvmanager.com หรือ cs.astvmanager@gmail.com ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบ และลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด หรืออย่างช้าภายใน 3 วันทำการ
เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
โชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่แสดงความเห็น เพียงเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟซบุก กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

ชื่อ/e-mail ของคุณ : *
 
 *
  กฎกติกาการแสดงความคิดเห็นฉบับเต็ม
 
หนังสือพิมพ์: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ | ASTV ผู้จัดการรายวัน | ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | ASTV News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Public Law | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2013