สงกรานต์ 5 วัน ดับ 283 ราย เจ็บ 3,087 คน เน้นเรียกตรวจความพร้อมผู้ขับขี่รองรับเดินทางกลับ

โดย MGR Online   
16 เมษายน 2560 14:24 น. (แก้ไขล่าสุด 16 เมษายน 2560 15:56 น.)
สงกรานต์ 5 วัน ดับ 283 ราย เจ็บ 3,087 คน เน้นเรียกตรวจความพร้อมผู้ขับขี่รองรับเดินทางกลับ
        สรุป 5 วันสงกรานต์เกิดอุบัติเหตุรวม 2,985 ครั้ง เสียชีวิต 283 ราย บาดเจ็บกว่า 3,087 คน เผยเชียงใหม่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด มีผู้บาดเจ็บมากสุด โคราชยังรักษาแชมป์ตายสูงสุดต่อเนื่อง เร่งปรับแผนรองรับการเดินทางกลับของประชาชน เน้นเรียกตรวจ ประเมินความพร้อมของผู้ขับขี่ โดยเฉพาะพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ
       
       วันนี้ (16 เม.ย.) พล.ต.ต.สมชาย เกาสำราญ ผู้บังคับการตำรวจทางหลวง แถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560 ประจำวันที่ 16 เม.ย. 2560 ว่า ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ศปถ.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้รวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนนของวันที่ 15 เม.ย. 2560 ซึ่งเป็นวันที่ 5 ของการรณรงค์ฯ เกิดอุบัติเหตุ 600 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 53 ราย ผู้บาดเจ็บ 634 คน สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เมาแล้วขับ ร้อยละ 44.83 ขับรถเร็ว ร้อยละ 24.83 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 83.95 จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ อุดรธานี 30 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ เชียงราย และนครราชสีมา 4 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ อุดรธานี 33 คน ทั้งนี้ ได้จัดตั้งจุดตรวจหลัก 2,041 จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 64,125 คน เรียกตรวจยานพาหนะ 856,898 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดี รวม 149,758 ราย มีความผิดฐานไม่สวมหมวกนิรภัย 43,783 ราย ไม่มีใบขับขี่ 38,540 ราย จัดตั้งด่านชุมชน 21,708 ด่าน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 170,752 คน
       
       พล.ต.ต.สมชายกล่าวว่า สำหรับสรุปอุบัติเหตุทางถนนรวม 5 วัน วันที่ 11-15 เม.ย. 2560 เกิดอุบัติเหตุรวม 2,985 ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม 283 ราย ผู้บาดเจ็บรวม 3,087 คน จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตมี 9 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ นราธิวาส บึงกาฬ พังงา ภูเก็ต แม่ฮ่องสอน ยะลา สมุทรสงคราม และอำนาจเจริญ จังหวัดที่ไม่มีผู้บาดเจ็บในช่วง 5 วัน ได้แก่ ชัยภูมิ จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ 140 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ นครราชสีมา 17 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ 145 คน
       
       “คาดว่าวันนี้ประชาชนส่วนใหญ่เริ่มทยอยเดินทางกลับทำให้การจราจรในบางเส้นทางเริ่มมีปริมาณรถหนาแน่น ประกอบกับความอ่อนล้าจากการขับรถเดินทางไกลและเล่นน้ำสงกรานต์ ส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากขึ้น ศปถ.ได้กำชับให้จังหวัดดำเนินมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง พร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อคุมเข้มการขับรถเร็ว เมาแล้วขับ ไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย และสภาพจักรยานยนต์ไม่ปลอดภัย รวมถึงพิจารณาปรับแผนรองรับการเดินทางกลับของประชาชน โดยปรับย้ายจุดตรวจ จุดบริการ จุดอำนวยความสะดวกบนเส้นทางสายต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และช่วงเวลาในการเดินทาง เน้นการเรียกตรวจ เพื่อพูดคุยสอบถามและประเมินความพร้อมของผู้ขับขี่ โดยเฉพาะพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ อีกทั้งจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและบริหารจัดการจราจรให้มีความคล่องตัว โดยเปิดช่องทางพิเศษ พร้อมประชาสัมพันธ์เส้นทางลัด และเส้นทางเลี่ยง เพื่อลดการแออัดของปริมาณรถบนเส้นทางสายหลัก นอกจากนี้ ให้จังหวัดร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดเตรียมพร้อมระบบขนส่งสาธารณะให้มีความปลอดภัยและเพียงพอต่อการให้บริการประชาชน รวมถึงเข้มงวดการตรวจสอบความพร้อมและตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ของพนักงานขับรถโดยสารและพนักงานประจำรถโดยสาร เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุใหญ่" พล.ต.ต.สมชายกล่าว
       
       นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า แม้ในวันนี้ประชาชนจะเริ่มทยอยเดินทางกลับแต่บางส่วนยังเดินทางอยู่ในพื้นที่ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้เน้นย้ำให้จังหวัดบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่เข้มข้นการดำเนินมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่อง เน้นการแก้ไขปัญหาในมิติเชิงพื้นที่ กำชับจุดตรวจ ด่านตรวจ ด่านชุมชน และจุดบริการเพิ่มความถี่ในการเรียกตรวจผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุ พร้อมสนธิกำลังทุกภาคส่วนดูแลเส้นทางสายรอง เส้นทางเชื่อมต่อเข้าสู่เส้นทางสายหลัก และจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ อาทิ ทางแยก ทางร่วมที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจร นอกจากนี้ ให้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพิ่มจุดแวะพัก จุดบริการประชาชนในเส้นทางสายหลัก เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการด้านต่างๆ แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน นอกจากนี้ จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุในช่วงการเดินทางกลับ มักพบว่า มีสาเหตุจากการขับรถเร็ว และขับรถตัดหน้าในระยะกระชั้นชิด รวมถึงการแซงบนริมไหล่ทาง ศปถ.จึงได้ประสานจังหวัดจัดเจ้าหน้าที่อำนวยการจราจรและตั้งกรวยในเส้นทางเชื่อมต่อที่มีปริมาณการจราจรหนาแน่น เพื่อชะลอความเร็วของรถและป้องกันการแซงในระยะกระชั้นชิด พร้อมเพิ่มความเข้มข้นในการเรียกตรวจ เพื่อให้ผู้ขับขี่เกิดความตื่นตัว และป้องกันการหลับในที่เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงกวดขันการจอดรถริมทาง และร้านค้าที่วางสิ่งของล้ำช่องทางจราจร เพื่ออำนวยการจราจรให้มีความคล่องตัวมากขึ้น ทั้งนี้ ฝากผู้ใช้รถใช้ถนนให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจที่ปฏิบัติหน้าที่สร้างความปลอดภัยบนเส้นทางสายต่างๆ ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด ไม่ขับรถเร็ว หากมีอาการง่วงนอน ห้ามฝืนขับรถ ให้จอดรถพักตามจุดบริการต่างๆ และสถานีบริการน้ำมัน เพื่อให้ทุกการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ถึงจุดหมายอย่างปลอดภัย

จำนวนคนโหวต 1 คน
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย 1 คน
100 %
ยังไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย
0 %
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2017