“คุรุสภา” ประกาศยกเลิกหลักสูตร ป.บัณฑิต-ปรับระบบขอใบอนุญาตฯ แยกเป็นวิชาที่สอน

โดย MGR Online   
19 สิงหาคม 2553 17:41 น.
“คุรุสภา” ประกาศยกเลิกหลักสูตร ป.บัณฑิต-ปรับระบบขอใบอนุญาตฯ แยกเป็นวิชาที่สอน
ดร.ดิเรก พรสีมา
        “คุรุสภา” ปรับใหญ่ระบบออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู แบ่งชัด กลุ่มครูปฐมวัย ประถม มัธยม ครู ม.ปลาย ขอใบอนุญาตฯ แยกรายวิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ระบุ บัณฑิตครูใหม่ ใช้วิธีสอบ ขณะที่ครูเก่า ใช้หลักฐานอบรมความรู้เพิ่มเติม 15 ชั่วโมง นำหลักฐานย้อนหลัง 3 ปีมายื่น ตั้งเป้าใช้จริงปี 2557 พร้อมประกาศยกเลิกรับรองหลักสูตร ป.บัณฑิต หลังมีเสียงบ่นขาดคุณภาพ
       
       วันนี้ (19 ส.ค.) ดร.ดิเรก พรสีมา ประธานคณะกรรมการคุรุสภา เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ว่า ที่ประชุมมีมติให้แก้ไขมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหารหารศึกษาจะให้มีการเพิ่มมาตรฐานความรู้ในวิชาที่สอนเข้าไปซึ่งในปัจจุบันครู จะมีอยู่ 9 มาตรฐาน ส่วนผู้บริหารและศึกษานิเทศก์มี 10 มาตรฐาน โดยจะเพิ่มอีก 1 มาตรฐาน คือ มาตรฐานความรู้ในวิชาที่ครูจะสอน โดยในระดับปฐมวัย จะเน้นในเรื่องจิตวิทยาสำหรับเด็ก การดูแลช่วยเหลือเด็ก การช่วยให้เด็กมีพัฒนาการได้อย่างสมวัย ระดับประถมศึกษา จะเพิ่มความรู้ในกลุ่มสาระที่ครูจะต้องสอน รวมถึงเทคนิคและวิธีสอน ระดับมัธยมศึกษา เพิ่มความรู้ในเนื้อหาวิชาที่ครูจะไปสอน อาทิ ครูที่สอนวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ทั้งนี้ จะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยจะแยกเป็นใบประกอบวิชาชีพครูระดับปฐมวัย ประถมศึกษา ขณะที่ มัธยมศึกษาตอนต้น จะแยกเป็นกลุ่มสาระวิชา ส่วนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จะแยกเป็น ครูสอนฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา เป็นต้น ส่วนครูระดับอาชีวศึกษาก็จะแยกตามสาขาวิชา อาทิ ครูช่าง บริหาร เกษตร
       
       ดร.ดิเรก กล่าวต่อว่า ในส่วนผู้ที่จะขอใบอนุญาตใหม่นั้น จะต้องผ่านกระบวนการทดสอบจากคุรุสภา นอกจากนี้ นักศึกษาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี สามารถสอบขอใบอนุญาตฯ ได้ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ซึ่งหากสอบผ่าน เมื่อเรียนจบก็จะสามารถนำผลการทดสอบพร้อมกับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี มายื่นขอใบอนุญาตฯ จากคุรุสภาได้ทันที
       
       “คุรุสภาจะแปลงคะแนนข้อสอบเป็นคะแนนมาตรฐาน หากได้ต่ำกว่าเกณฑ์ที่คุรุสภากำหนดซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการกำหนดเกณฑ์ บัณฑิตคนนั้นจะไม่ได้ใบอนุญาตฯ แต่สามารถมาสอบใหม่ได้โดยเบื้องต้นอาจจะให้สอบได้ปีละ 2-3 ครั้ง อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมเสนอว่าควรมีการนำร่องได้ในปี 2555 และจะดำเนินการเต็มรูปแบบในปี 2557 ส่วนแนวทางในเบื้องต้นสำหรับครูที่มีใบอนุญาตฯ อยู่แล้วซึ่งจะหมดอายุในปี 2557 นั้น จะต้องมีหลักฐานในการฝึกอบรมในวิชาที่จะสอบอย่างน้อย 15 ชั่วโมง ย้อนหลัง 3 ปี หากไม่มีก็จะให้เวลาไปพัฒนาต่อไป ซึ่งต้องรอการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการต่อใบอนุญาตฯ ที่ชัดเจนอีกครั้ง” ปธ.คกก.คุรุสภา กล่าว
       
       ดร.ดิเรก กล่าวอีกว่า ที่ประชุมยังมีมติยกเลิกการให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) โดยให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ดังนั้น สถาบันผลิตครูที่เคยส่งหลักสูตรมาให้การรับรอง และคุรุสภาให้การรับรองไปแล้ว ทางคุรุสภายกเลิกไม่ให้การรับรองต่อไป อย่างไรก็ตามจะไม่กระทบต่อนักศึกษาหลักสูตรป.บัณฑิตที่กำลังเรียนอยู่ในขณะนี้ แต่จะไม่ให้สถาบันผลิตครูรับนักศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิตรุ่นใหม่อีก เนื่องจากเห็นว่าขณะนี้มีผู้จบการศึกษาผู้มีใบอนุญาตฯพอแล้ว และคุรุสภา ต้องการควบคุมคุณภาพสถาบันผลิตครู ซึ่งบางแห่งไม่บริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามที่เสนอต่อคุรุสภา
       
       “ส่วนสถาบันอาชีวศึกษาหรือสถาบันการศึกษาอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ครู ซึ่งไม่ได้จบด้านการศึกษา หรือสายช่าง ถ้าจำเป็นต้องอบรมเพื่อให้ได้ใบอนุญาตฯทางคุรสภาจะประสานงานกับหน่วยงานเหล่านั้นเพื่อประสานกับสถาบันผลิตครู เพื่อจัดอบรมเป็นรายสถาบันรายกรณีไป” ดร.ดิเรก กล่าว

จำนวนคนโหวต 52 คน
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย 11 คน
22 %
ไม่เห็นด้วย 41 คน
78 %
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2016