ผู้จัดการออนไลน์
 
หน้าแรกผู้จัดการ Online | ข่าวในพระราชสำนัก
ไปหน้าที่แล้ว 200 ข่าว/เรื่อง หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 20 หน้า ไปหน้าถัดไป 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ไปกลุ่มถัดไป
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยถึง ปธน.โปรตุเกส กรณีเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติไฟป่า
ข่าวในพระราชสำนัก
27 มิ.ย. 60 19:40 น.
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยัง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกส กรณีเกิดเหตุไฟป่าในหลายพื้นที่ของสาธารณรัฐโปรตุเกส ในเมืองไลเรีย บริเวณภาคกลางของสาธารณรัฐโปรตุเกส เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานอุปกรณ์การเรียนเครื่องเขียน แก่โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ ฯ -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาขาม จ.มุกดาหาร
ข่าวในพระราชสำนัก
27 มิ.ย. 60 19:21 น.
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม เชิญอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียนพระราชทานไปมอบแก่โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ ฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาขาม พร้อมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง จังหวัดมุกดาหาร
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานอาหาร ขนม น้ำดื่ม 3 มื้อที่ประตูสรีสุนทร ตลอดทั้งวัน
ข่าวในพระราชสำนัก
27 มิ.ย. 60 13:20 น.
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยพสกนิกรที่เดินทางมาแสดงความอาลัยกราบสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานอาหาร ขนมไทย ของว่าง น้ำดื่มสมุนไพร และ น้ำดื่มจิตรลดา ให้บริการประชาชนตลอดทั้งวัน
สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯแทนพระองค์บำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ 90 พรรษา "พระสังฆราช"
ข่าวในพระราชสำนัก
26 มิ.ย. 60 23:40 น.
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯแทนพระองค์ในการบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ 90 พรรษา สมเด็จพระสังฆราช เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 26 มิ.ย. 2560 ที่พระอุโบสถ วัดราชบพิธ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานถุงเครื่องอุปโภคบริโภค มอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัย อ.ทุ่งเสลี่ยม
ข่าวในพระราชสำนัก
26 มิ.ย. 60 19:46 น.
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์ ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัย ในอำเภอทุ่งเสลี่ยม รวม 5 ตำบล 27 หมู่บ้าน จังหวัดสุโขทัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎร
"สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" พระราชทานอุปกรณ์การเรียนโรงเรียนแยประชาสรรค์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสวาท จ.ยโสธร
ข่าวในพระราชสำนัก
26 มิ.ย. 60 19:32 น.
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสนพระราชหฤทัยและทรงให้ความสำคัญทางด้านการศึกษาแก่เยาวชน โดยเฉพาะเด็กในระดับประถมศึกษาที่อยู่ห่างไกลความเจริญให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ และได้รับประทานอาหารครบตามหลักโภชนาการที่ดี ซึ่งจะเป็นการพัฒนาสติปัญญาให้สามารถศึกษาเล่าเรียนได้เต็มกำลังเพื่อพัฒนาให้เป็นประชาชนที่มีคุณภาพของประเทศ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานอาหาร-น้ำดื่มแก่พสกนิกรสักการะพระบรมศพ ที่สนามหลวง
ข่าวในพระราชสำนัก
26 มิ.ย. 60 13:39 น.
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยพสกนิกรที่เดินทางมาแสดงความอาลัยกราบสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานอาหาร ขนมไทย ของว่าง น้ำดื่มสมุนไพร และ น้ำดื่มจิตรลดา ให้บริการประชาชนตลอดทั้งวัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใย ปชช. ส่งทหารช่วยกำจัดขยะและผักตบชวา
ข่าวในพระราชสำนัก
26 มิ.ย. 60 13:26 น.
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้า ฯ ให้ หน่วยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ข้าราชบริพารในพระองค์ ร่วมกับหน่วยราชการในเขตพื้นที่ และประชาชนจิตอาสาในชุมชน ทำการเก็บขยะมูลฝอย ตัดแต่งกิ่งไม้ในบริเวณพื้นที่คลองเปรมประชา ซอยเจริญมิตร แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กำจัดผักตบชวาและวัชพืช ที่ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นและกีดขวางการระบายน้ำในพื้นที่คลองกระเฉด เมื่อมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะนี้ ไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง
พรรษายุกาลครบรอบ90ปี วันประสูติสมเด็จพระสังฆราช
ข่าวในพระราชสำนัก
25 มิ.ย. 60 22:15 น.
ในหลวงโปรดเกล้าฯ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ เป็นผู้แทนพระองค์ พระราชทานราชูปภัมภ์ การพระกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวาย รัชกาลที่ 9 ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชฯ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระสังฆราชฯ พรรษายุกาลครบรอบ 90 ปี ในวันนี้(26มิ.ย) ไม่โปรดจัดงานเฉลิมฉลองใดๆ เพียงจัดพิธีฉลองพระพุทธรูปประจำวันประสูติเท่านั้น
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานอาหาร ขนม แก่พสกนิกรเดินทางสักการะพระบรมศพ ตั้งแต่เช้าจรดเย็น
ข่าวในพระราชสำนัก
25 มิ.ย. 60 10:51 น.
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยพสกนิกรที่เดินทางมาแสดงความอาลัยกราบสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานอาหาร ขนมไทย ของว่าง น้ำดื่มสมุนไพร และ น้ำดื่มจิตรลดา ให้บริการประชาชนตลอดทั้งวัน
ไปหน้าที่แล้ว 200 ข่าว/เรื่อง หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 20 หน้า ไปหน้าถัดไป 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ไปกลุ่มถัดไป
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
Privacy, Disclaimer and Intellectual Property Policy
All site contents copyright ©1999-2017