หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรกบันเทิง | อันเสียงเพลง ดนตรีคีตศิลป์์
 

ครูสุรัฐ พุกกะเวส กับเพลงรัก (จบ) : เพลงอกหัก

โดย คีตา พญาไท 3 มกราคม 2557 12:30 น.
เพลงรัก อีกเพลงหนึ่งที่ สร้างชื่อเสียง ความนิยม ให้กับ วินัย จุลละบุษปะ ไม่แพ้เพลงอมตะอื่นๆ ก็คือ เพลงห่วงอาลัย ที่มีท่วงทำนองในจังหวะเร็ว เร้าใจ น่าฟัง
        ...
       เพลงห่วงอาลัย
       
       คำร้อง สุรัฐ พุกกะเวส ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน

       
       ยามต้องจากไกล เราสองนั้นได้ ฝากคำไว้ จะไม่ขอเลือน
       
       รักคอยติดเตือน หาโรยลืมเลือน คงเสมือนสัมพันธ์
       
       หัวใจเป็นห่วง ความรักนั้นหน่วง ห่วงแต่เธอทุกวัน
       
       ใจฉันนึกหวั่น เพราะเราไกลกัน อาจจะพลันร้างไกล
       
       เขาว่าจิตคน เวียนหันผันวน เปลี่ยนสับสน ไปง่ายเหลือใจ
       
       ถึงห่วงอาลัย ฉันเกรงน้ำใจ เธอจะไหวตามลม
       
       หัวใจคงอยู่ จงนึกถึงคู่ ว่ายอดชู้นี้ตรม
       
       ปองรักเหลือข่ม เร้าในอารมณ์ อยากเชยชมขวัญตา
       
       รักเกิดจากใจ ห่างกันแสนไกล แต่จำไว้คำมั่นสัญญา
       
       ทั้งโลกนี้หนา หวังในวิญญา ปรารถนาเพียงเธอ
       
       ขอให้จงมั่น อย่ามัวนึกหวั่นเฝ้าใฝ่ฝันละเมอ
       
       ความรักหลงเพ้อ หวังปองบำเรอ มั่นเสมอน้ำใจ

       
        ครูสุรัฐ พุกกะเวส แสดงฝีมือ ความเป็น นายภาษา ด้วยการเลือกใช้ คำซ้ำ เพื่อให้เกิด สัมผัสอักษร และ สัมผัสเสียง ทั้ง สัมผัสใน และ สัมผัสนอก เช่น ติดเตือน / โรยลืมเลือน / (แต่) เธอทุก (วัน) / ไกลกัน / สับสน / (ปอง) รักเหลือ (ข่ม) / เร้า (ในอา) รมณ์ / เชยชม / (ห่าง) กัน (แสน) ไกล / นี้หนา / เฝ้าใฝ่ฝัน / (ความ) รักหลง (เพ้อ) / มั่น เสมอ อาจจะพลัน ร้างไกล เขาว่าจิต คน เวียน หัน ผัน วน เปลี่ยน สับ สน ไปง่ายเหลือ ใจ ( ไกล – ใจ / คน – วน / เวียน – วน – สน / หัน – ผัน / สับ – สน ) ถึงห่วงอา ลัย ฉันเกรงน้ำ ใจ เธอจะ ไหว ตาม ลม ( ใจ – ลัย - ใจ – ไหว ) หัวใจคง อยู่ จงนึกถึง คู่ ว่ายอด ชู้ นี้ ตรม ( ลม – ตรม / อยู่ – ชู้ – ตรม ) ปอง รักเหลือ ข่ม เร้า ในอา รมณ์ อยาก เชยชม ขวัญตา ( ตรม – ข่ม / รัก - เหลือ - เร้า – รมณ์ / รมณ์ – ชม / เชย - ชม
       
        เพลงเกี่ยวกับ เพลงรัก อีกเพลงหนึ่ง ที่เป็น ผลงานของ ครูสุรัฐ พุกกะเวส และ ครูเอื้อ สุนทรสนาน ที่ มัณฑนา โมรากุล เป็นผู้ขับร้อง ต่อมา รวงทอง ทองลั่นธม นำมาบันทึกแผ่นเสียงใหม่ และได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง ได้แก่ เพลงอกหัก
        ...
       เพลงอกหัก
       
       คำร้อง สุรัฐ พุกกะเวส ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน

       
       เมื่อพลาดรัก จักอับอาย อยากจะตาย มิวาย จะตรอมตรม
       
       ใจอาวรณ์ ร้อนใน อารมณ์ สุดระทม เหลือข่มฤทัย
       
       เมื่อสิ้นหวัง ดังจะพา สิ้นชีวา ถึงครา จักสิ้นใจ
       
       ครวญวาจา น้ำตา หลั่งไหล ความอาลัย หวนไห้ ใฝ่หา ( ขื่นขม )*
       
       ( แสนเสียดาย อกหักสลาย รักกลายเป็นลม
       
       โศก วิโยคระทม รักไม่สม ระบมขมขื่น
       
       ร้าววิญญา เศร้าใจหนักหนา รักมาเป็นอื่น
       
       พร่ำทุกค่ำ ทุกคืน สุดที่จะฝืน หวังชื่น กลับต้องช้ำ
       
       ไม่คิดหรอกว่า เธอนั้นชั่ว หวาดหวั่นกลัว เมื่อตัวถลำ*
       
       รักเคย เอ่ยเฉลยคำพร่ำ อันความหลัง ยังฉ่ำ เลิศล้ำไป
       
       หลงมึนเมา เชื่อในคำเขา แล้วเรา เศร้าใจ
       
       ขื่นสุดขื่น ฤทัย วอนไหว้เทพไท รักไม่ กลับคืนมา )*
       
       รักเจ้าเอย แต่ก่อนนั้นเคย ชิดเชยวิญญา
       
       ชื่นระรื่นอุรา รักหนักหนา สัญญายังมั่น
       
       ครั้นร้างเลือน ดั่งใจถูกเฉือน รักเตือนสัมพันธ์
       
       โศกสะอื้น ตื้นตัน ครวญคร่ำรำพัน รักมัน บั่นฤทัย
       
       อกต้องหัก ด้วยรักครั้งก่อน เฝ้าอาวรณ์ หลับนอน อ่อนใจ
       
       หวังเป็นคู่ ชื่นชู้กันไป กลับร่ำร้อง หมองไหม้ ให้เขาหมิ่น
       
       โอ้อนิจจา เฝ้าแต่แลหา น้ำตาไหลริน
       
       ห่วง ใจห่วง อาจิณ ยังเฝ้าถวิล รักสิ้น จากกันไป

       
        เนื้อเพลงที่นำมาบันทึกแผ่นเสียง โดย รวงทอง ทองลั่นธม นั้น ได้เปลี่ยนคำว่า หวนไห้ ขื่นขม เป็น หวนไห้ ใจหาย แล้วตัด เนื้อเพลงตั้งแต่ แสนเสียดาย อกหักสลาย รักกลายเป็นลม จนถึง วอนไหว้เทพไท รักไม่กลับคืนมา ออกไป แล้วเชื่อมต่อด้วย รักเจ้าเอย แต่ก่อนนั้นเคย ชิดเชยชื่นวิญญา จนจบเพลง
       
        ฝีไม้ลายมือในการแต่งบทเพลงที่เป็นเหมือนบทกวี ของ ครูสุรัฐ พุกกะเวส มีอยู่แพรวพรายตลอดเพลง เช่น อับอาย / ตรอมตรม / ร้อน (ในอา) รมณ์ / สิ้น (ชี) วา (ถึง) ครา จะ สิ้นใจ / หลั่งไหล / หวนไห้ / ขื่นขม / แสนเสีย (ดาย) / ขมขื่น / หนักหนา / ทุกค่ำ ทุกคืน / (หวัง) ชื่น (กลับต้อง) ช้ำ / หวาดหวั่น (กลัว) / เลิศล้ำ / มึนเมา / (เชื่อใน) คำเขา / แล้วเรา / ขื่น (สุด) ขื่น(ฤทัย) / วอนไหว้ / เทพไท / ชิดเชย / ระรื่น / หนักหนา / ร้างเลือน / ตื้นตัน / คร่ำครวญ / รำพัน รักกัน มั่น ฤทัย / ชื่นชู้ / ร่ำร้อง / หมองไหม้ (เขา)หมิ่น / โอ้ อนิจ (จา) / ไหลริน / ห่วง ใจ ห่วง (อา) จินต์
       
        ใน หนังสือ ดาวค้างฟ้า มัณฑนา โมรากุล มัณฑนา โมรากุล เขียนเอาไว้ว่า “...เมื่อออกมาแล้ว ครูเอื้อ ร้องแทน ต่อมา คุณรวงทอง บันทึกแผ่น...”
       
        ผลงานเพลงที่เกี่ยวกับ ความรัก ที่มีทำนอง และจังหวะที่ สนุกๆ เร็วๆ ที่ ขับร้องโดย สุปาณี พุกสมบุญ ของ ครูสุรัฐ พุกกะเวส และ ครูเอื้อ สุนทรสนาน นั้น นอกจาก เพลงผู้ชายนะเออ แล้ว ก็ยังมี เพลงอะไรนะผู้ชาย รวมอยู่ด้วยอีกเพลงหนึ่ง
        ...
       เพลงอะไรนะผู้ชาย
       
       คำร้อง สุรัฐ พุกกะเวส ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน

       
       เหตุใด ใจของชาย จึงไม่วาย รักง่ายทุกคน
       
       พ่นแต่รักรัก มักไม่จำนน ฉันไม่อยากบ่น หลีกไม่พ้นเลย
       
       เจอะผู้หญิง ทิ้งหางตา ซ้ำเข้ามา ทำหน้าชื่นเชย
       
       พอผู้หญิงค้อน เขาก็งอนเลย แต่ไม่เคย เดินเลยไปสักที
       
       ผู้ชายง่าย เหลือเกิน ผู้หญิงเขาเมิน รู้ว่าเปิ่น เดินหนี
       
       คนบ้า อวดดี ศีลธรรมไม่มี ท่าทีจองหอง
       
       ว่าเข้าหน่อย ทำน้อยใจ แสนหมั่นไส้ ฉันไม่อยากมอง
       
       อวดว่า มีทรัพย์ นับด้วยเงินทอง แต่พอลอง มองไปไร้ทุกสิ่ง
       
       ชาติผู้ชาย ร้ายทุกคน ร้อยเล่ห์กล หวังปล้นผู้หญิง
       
       อยากจะเชยชิด คิดจะพึ่งพิง แล้วยังอวดหยิ่ง เบื่อก็ทิ้งไป
       
       พูดอะไร ใครหลงลม แสนระทม เหลือข่มฤทัย
       
       สิ่งที่หญิงหวง เขาก็ลวงไป เชื่ออะไร ดวงใจของผู้ชาย
       
       ลูกไม้ ให้ระวัง อย่าหลงเชื่อฟัง เดี๋ยวจะนั่งอับอาย
       
       ความชั่ว มากมาย อย่าโง่งมงาย ให้ขายหลอกชม
       
       ได้เท่าไหร่ ไม่เห็นพอ ซ้ำทำยอ ลวงล่อให้ตรม
       
       ให้ผู้หญิงช้ำ หลงในคำคม แต่พอสม อารมณ์ แล้วก็หน่าย

       
        ครูสุรัฐ พุกกะเวส ตั้ง คำถาม เอาไว้เป็นชื่อของเพลงอย่างน่าสนใจ ว่า อะไร นะ...ผู้ชาย ?? แล้วอธิบาย แจกแจง รายละเอียด จากประสบการณ์ชีวิต ที่มีอยู่เพียบพร้อมของตน ถ่ายทอดออกมาเป็น บทเพลง ว่า เหตุใด ? ใจของชาย ถึงไม่วาย รักง่ายทุกคน พ่นแต่รัก รัก มักไม่จำนน ฉันไม่อยากบ่น หลีกไม่พ้นเลย แล้วบอกรายละเอียดต่อไปอีกว่า เจอะผู้หญิง ทิ้งหางตา ยิ้มเข้ามา ทำหน้าชื่นเชย
       
        พอผู้หญิงค้อน เขาก็งอนเลย แต่ไม่เคยเดินเลยไปสักที อันเป็น ธรรมชาติ หรือ สันดาน ของ ผู้ชายเจ้าชู้
       
        จากนั้น ก็พูดถึง วิธีการ หรือ กลยุทธ์ เทคนิค ในการจีบผู้หญิง ของ บรรดา ไก่แจ้ ทั้งหลายว่า ผู้ชาย ง่ายเหลือเกิน ผู้หญิงเขาเมิน รู้ว่าเปิ่น เดินหนี / คนบ้า อวดดี ศีลธรรมไม่มี ท่าทีจองหอง / ว่าเข้าหน่อย ทำน้อยใจ แสนหมั่นไส้ ฉันไม่อยากมอง / อวดว่า มีทรัพย์ นับด้วยเงินทอง แต่พอลอง มองไปไร้ทุกสิ่ง
       
        แล้ว ครูสุรัฐ พุกกะเวส ก็เตือน ผู้หญิง ทั้งหลายด้วยความเป็นห่วง ว่า ชาติผู้ชาย ร้ายทุกคน ร้อยเล่ห์กล หวังปล้นผู้หญิง / อยากจะเชยชิด คิดจะพึ่งพิง แล้วยังอวดหยิ่ง เบื่อก็ทิ้งไป พูดอะไร ใครหลงลม แสนระทม เหลือข่มฤทัย / สิ่งที่หญิงหวง เขาก็ลวงไป เชื่ออะไร ดวงใจของผู้ชาย / ลูกไม้ ให้ระวัง อย่าหลงเชื่อฟัง เดี๋ยวจะนั่งอับอาย / ความชั่ว มากมาย อย่าโง่งมงาย ให้ขายหลอกชม / ได้เท่าไหร่ ไม่เห็นพอ ซ้ำทำยอ ลวงล่อให้ตรม / ให้ผู้หญิงช้ำ หลงในคำคม แต่พอสม อารมณ์ แล้วก็หน่าย
       
        เนื้อหา รายละเอียด จึง สอดคล้องต้องกันกับ เพลงพรานรัก และ เพลงพอกันที ได้อย่างลงตัว
       
        ส่วน ผู้หญิง คนไหน ได้ฟัง ป้าเจี๊ยบ ( สุปาณี พุกสมบุญ ) เตือนแล้ว จะเชื่อหรือไม่เชื่อ ก็ ตัวใครตัวมัน

ข่าวล่าสุด ในหมวด
ครูสุรัฐ พุกกะเวส กับเพลงรัก (จบ) : เพลงอกหัก
ครูสุรัฐ พุกกะเวส กับเพลงรัก (15) : เพลงศึกในอก
ครูสุรัฐ พุกกะเวส กับเพลงรัก (14) : เพลงแว่วเสียงเธอ
ครูสุรัฐ พุกกะเวส กับเพลงรัก (13) : เพลงรำพันสวาท
ครูสุรัฐ พุกกะเวส กับเพลงรัก (12) : เพลงยอดปรารถนา
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
จำนวนคนโหวต 3 คน
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
ยังไม่มีผู้เห็นด้วย
0 %
ไม่เห็นด้วย 3 คน
100 %
โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
5. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ cs@astvmanager.com หรือ cs.astvmanager@gmail.com ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบ และลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด หรืออย่างช้าภายใน 3 วันทำการ
เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
โชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่แสดงความเห็น เพียงเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟซบุก กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

ชื่อ/e-mail ของคุณ : *
 
 *
  กฎกติกาการแสดงความคิดเห็นฉบับเต็ม
 
หนังสือพิมพ์: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ | ASTV ผู้จัดการรายวัน | ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | ASTV News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Public Law | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
Privacy, Disclaimer and Intellectual Property Policy
All site contents copyright ©1999-2013