ผู้จัดการออนไลน์
หน้าแรกผู้จัดการ
การเมือง
อาชญากรรม
คุณภาพชีวิต
ภูมิภาค
ภาคใต้
ต่างประเทศ
อินโดจีน
มุมจีน
ธุรกิจ
หุ้น
SMEs
โลกยานยนต์
CyberBiz
วิทยาศาสตร์
เกม
กีฬา
บันเทิง
Lady Manager
Life on Campus
Celeb Online
Mars Online
ท่องเที่ยว
ธรรมะกับชีวิต
ดวงดาวบอกวิถีชีวิต
ร้านหนังสือผู้จัดการ
สมัครงาน
สามก๊ก
เว็บบอร์ด
mBlog
mCard
โฆษณาบนเว็บ
 
หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรกมุมจีน | การเืมืองการปกครองจีน
 

                   
   กำเนิดและพัฒนาการของระบบสมัชชาผู้แทนประชาชนแห่งชาติของจีน
  ระบบสมัชชาผู้แทนประชาชนแห่งชาติ และที่มาของสมัชชาผู้แทนประชาชนระดับต่างๆ
  อำนาจหน้าที่ของสมัชชาผู้แทนประชาชนแห่งชาติ
  จำนวนและสัดส่วนของผู้แทนประชาชนในสมัชชาผู้แทนประชาชนแห่งชาติ ชุดที่ 10

   บทบาทของคณะกรรมการประจำของสมัชชาผู้แทนประชาชน
  รายนามประธาน รองประธาน และเลขาธิการของคณะกรรมการประจำ และอนุกรรมการ
  คณะกรรมาธิการเฉพาะด้านชุดต่าง ๆ

   ประวัติความเป็นมาของตำแหน่งประธานาธิบดีของสาธารณรัฐประชาชนจีน
  ฐานะและบทบาทของตำแหน่งประธานาธิบดีของสาธารณรัฐประชาชน
  อำนาจหน้าที่ของประธานาธิบดี
  วาระการดำรงตำแหน่งกับการเลือกตั้ง และการถอดถอนประธานาธิบดี และรองประธานาธิบดี
  รายนามผู้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี และรองประธานาธิบดีของจีนจากอดีต-ปัจจุบัน

   ฐานะและบทบาทของคณะรัฐมนตรี และโครงสร้างการบริหารงานของรัฐบาล
  รายนามของนายกฯ รองนายกฯ รัฐมนตรีต่างๆ และหัวหน้าหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อคณะรัฐมนตรีในปัจจุบัน
  รายนามนายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรีในอดีต

   องค์ประกอบของกองกำลังติดอาวุธแห่งชาติ
  บทบาทของพรรคคอมมิวนิสต์ต่อกองกำลังติดอาวุธ
  คณะกรรมการกลางการทหารของรัฐ และคณะกรรมการกลางการทหารของพรรคคอมมิวนิสต์

   ระบบการศาล
  อำนาจหน้าที่ของศาลสูงสุด

   อัยการสูงสุด
  อำนาจหน้าที่ของอัยการสูงสุด

   ประวัติของพรรคโดยสังเขป
  บทบาทของพรรค ในโครงสร้างการเมืองการปกครองของจีน
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพรรค ด้านนโยบาย ทฤษฏีชี้นำ และสมาชิกพรรค

   ประวัติความเป็นมาของสภาที่ปรึกษาทางการเมือง
  องค์ประกอบของสภาที่ปรึกษาทางการเมือง
  สภาที่ปรึกษาทางการเมือง กับบทบาททางการเมืองการปกครอง
         

 

 

 

หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | เศรษฐกิจ-ธุรกิจ | ตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวม | SMEs | Motoring | CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | โต๊ะญี่ปุ่น | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
Privacy, Disclaimer and Intellectual Property Policy
All site contents copyright ©1999-2018